Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel terarijních zvířat
Platnost standardu: od 1.8.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Chovatel cizokrajných zvířat (41-43-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Chovatel terarijních zvířat 41-061-M 4
Chovatel exotických ptáků 41-048-M 4
Chovatel savců pro zájmové chovy 41-081-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Chovatel cizokrajných zvířat (41-99-M/17) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Chovatel exotických ptáků 41-048-M 4
Chovatel terarijních zvířat 41-061-M 4
Chovatel savců pro zájmové chovy 41-081-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi