Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Instalatér – topenář
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 29.7.2024 lze zkoušet i podle předchozího standardu, pokud byl termín stanoven před 30.1.2024.
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Instalatér (36-52-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení 36-005-H 3
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace 36-003-H 3
Topenář/topenářka 36-004-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Instalatér (36-99-H/25) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení 36-005-H 3
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace 36-003-H 3
Topenář/topenářka 36-004-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
27.8.2010 18.1.2015 17.8.2010
24.10.2014 10.6.2017 24.10.2014
11.4.2017 20.10.2022 21.3.2017
21.10.2022 29.7.2024 21.10.2022