Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Podlahář dřevěných podlah
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Podlahář (36-59-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Podlahář/podlahářka dřevěných podlah 36-033-H 3
Podlahář/podlahářka laminátových podlah 36-161-H 3
Podlahář/podlahářka povlakových podlah 36-036-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Podlahář (36-99-H/27) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Podlahář/podlahářka dřevěných podlah 36-033-H 3
Podlahář/podlahářka laminátových podlah 36-161-H 3
Podlahář/podlahářka povlakových podlah 36-036-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
7.10.2009 6.7.2015 22.9.2009
28.4.2015 20.10.2022 28.4.2015