Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Mechanizátor pro pěstební činnost
Platnost standardu: Od 24.10.2008 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Lesní mechanizátor (41-56-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Doprava dříví 41-024-H 3
Mechanizátor/mechanizátorka výroby sazenic v lesních školkách 41-026-H 3
Pěstební činnost a ochrana lesa 41-022-H 3
Těžební činnost 41-023-H 3
Údržbář/údržbářka lesních cest 41-025-H 3
Dopravce/dopravkyně dříví 41-083-H 3
Mechanizátor/mechanizátorka výroby sazenic v lesních školkách 41-026-H 3
Pěstební činnost a ochrana lesa 41-022-H 3
Těžař/těžařka dříví motomanuální 41-090-H 3
Údržbář/údržbářka lesních cest 41-025-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Pěstební mechanizátor (41-99-H/07) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Mechanizátor/mechanizátorka výroby sazenic v lesních školkách 41-026-H 3
Pěstební činnost a ochrana lesa 41-022-H 3
Údržbář/údržbářka lesních cest 41-025-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi