Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Opravářské práce (41-55-E/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Opravářské práce v rostlinné výrobě 41-135-E 2
Opravářské práce v živočišné výrobě 41-136-E 2

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Opravářské práce (41-99-E/20) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Opravářské práce v rostlinné výrobě 41-135-E 2
Opravářské práce v živočišné výrobě 41-136-E 2

Vztahy s dalšími kvalifikacemi