Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutní technik přípravář výroby
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Hutnictví (21-43-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Hutní technik přípravář výroby 21-072-M 4
Hutní technik technolog 21-031-M 4
Hutní technik mistr 21-029-M 4
Hutní technik dispečer 21-028-M 4
Hutní technik řízení jakosti 21-060-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Hutní technik (21-99-M/09) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Hutní technik mistr 21-029-M 4
Hutní technik dispečer 21-028-M 4
Hutní technik operátor 21-030-M 4
Hutní technik technolog 21-031-M 4
Hutní technik metalurg 21-061-M 4
Hutní technik přípravář výroby 21-072-M 4
Hutní technik řízení jakosti 21-060-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi