Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Horník v dole
Platnost standardu: od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Strojní mechanik (23-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Provozní zámečník 23-073-H 3
Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel 23-071-H 3
Hydraulikář v těžbě a úpravě nerostných surovin 21-071-H 3
Opravář strojů a zařízení 23-001-H 3
Montér ocelových konstrukcí 23-002-H 3
Zámečník 23-003-H 3
Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-054-H 3
Servisní mechanik "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-055-H 3

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Strojník (23-65-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Hydraulikář v těžbě a úpravě nerostných surovin 21-071-H 3

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Strojník silničních strojů (23-65-H/03) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Hydraulikář v těžbě a úpravě nerostných surovin 21-071-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi