Uznatelnost kompetencí

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Povolání: Karierový poradce
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 16.7.2025
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 16.7.2025.
Kvalifikační úroveň: 6

Ověření uznatelnosti kompetencí

Pokud uchazeč úspěšně složil zkoušku z některé profesní kvalifikace, je možné, že prokázal kompetence, které jsou předmětem ověřování i u profesní kvalifikace Kariérový poradce / kariérová poradkyně pro zaměstnanost (kód:75-005-R). Tyto uznatelné kompetence se nemusí u zkoušky ověřovat, pokud to nijak nenaruší celkový průběh zkoušky.

Pro zjištění, které kompetence profesní kvalifikace Kariérový poradce / kariérová poradkyně pro zaměstnanost (kód:75-005-R) jsou uznatelné, zadejte kódy nebo názvy profesních kvalifikací a datum zkoušky.

1. Vyberte kvalifikace

Vybrané kvalifikace
Kód Název Datum zkoušky  
Odebrat