Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 17 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
Garant/garantka bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání 75-017-N Platný 5
Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže 75-008-N Platný 5
Instruktor/instruktorka odborného výcviku 75-022-R Platný 6
Instruktor/instruktorka praktické výuky u zaměstnavatele 75-016-N Platný 5
Interkulturní pracovník/pracovnice 75-020-R Platný 6
Kariérový poradce / kariérová poradkyně 75-004-R Platný 6
Kariérový poradce / kariérová poradkyně pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel 75-002-R Platný 6
Kariérový poradce / kariérová poradkyně pro zaměstnanost 75-005-R Platný 6
Koordinátor/koordinátorka dobrovolníků 75-006-M Platný 4
Koordinátor/koordinátorka v oblasti informačních a komunikačních technologií 75-011-T Platný 7
Lektor/lektorka dalšího vzdělávání 75-001-T Platný 7
Manažer/manažerka dalšího vzdělávání 75-021-T Platný 7
Metodik/metodička prevence sociálně patologických jevů 75-014-T Platný 7
Odborný pracovník / odborná pracovnice v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží 75-018-N Platný 5
Pečující v domácnosti 75-015-H Platný 3
Samostatný/samostatná vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže 75-009-N Platný 5
Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže 75-007-M Platný 4