Autorizované osoby

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Podnikový ekolog
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Autorizované osoby

Název Okres
DTO CZ, s.r.o. Ostrava-město
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem