Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Podnikový ekolog
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace Podnikový ekolog (kód:16-012-T) souvisí s profesní kvalifikací Technik specialista pro ochranu vod (kód:16-013-T).
Profesní kvalifikace Podnikový ekolog (kód:16-012-T) souvisí s profesní kvalifikací Technik specialista pro ochranu ovzduší (kód:16-014-T).
Profesní kvalifikace Podnikový ekolog (kód:16-012-T) souvisí s profesní kvalifikací Technik specialista pro odpadové hospodářství (kód:16-015-T).