Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér tepelných stříkaných izolací
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Montér tepelných stříkaných izolací (36-99-H/20) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Montér tepelných stříkaných izolací 36-130-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi