Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Nákupčí pro internet, multimédia a nová média
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výběr vhodných míst a časů pro umístění reklamních sdělení na internetu, v multimédiích a nových médiích s ohledem na zadání klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat brief (zadání) od klienta a dotázat se klienta na doplňující informace potřebné pro umístění reklamních sdělení, které nebyly v zadání uvedeny Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout a zpracovat výběr konkrétních internetových médií včetně analýzy předností vybraných internetových médií pro umístění reklamních sdělení dle zadání klienta Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Navrhnout a zpracovat výběr konkrétních multimédií včetně analýzy předností vybraných multimédií pro umístění reklamních sdělení dle zadání klienta Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Navrhnout a zpracovat výběr konkrétních nových médií včetně analýzy předností vybraných nových médií pro umístění reklamních sdělení dle zadání klienta Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování plánu nákupu internetových médií, multimédií a nových médií na základě zadání klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat mediální plán pro dané zadání Praktické předvedení
b Zdůvodnit výběr médií a načasování kampaně Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování rozpočtů nákupu internetových médií, multimédií a nových médií včetně vyjednání cen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé položky rozpočtu Písemné a ústní ověření
b Popsat práci s jednotlivými položkami rozpočtu Ústní ověření
c Předvést způsob vyjednání ceny se zástupci médií včetně slev Praktické předvedení
d Zpracovat rozpočet nákupu kampaně na internetu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zpracovat rozpočet nákupu kampaně v multimédiích Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zpracovat rozpočet nákupu kampaně v nových médiích Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v odborném mediálním názvosloví z oblasti internetu, multimédií a nových médií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam zadaných odborných výrazů z oblasti nákupu internetových médií Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit význam zadaných odborných výrazů z oblasti nákupu multimédií Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit význam zadaných odborných výrazů z oblasti nákupu nových médií Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Získávání aktuálních dat a informací z internetu, multimédií a nových médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat v obecné rovině způsob získávání dat a informací z internetových médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělní Písemné a ústní ověření
b Popsat v obecné rovině způsob získávání dat a informací z multimédií potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělní Písemné a ústní ověření
c Popsat v obecné rovině způsob získávání dat a informací z nových médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělní Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit proces získávání dat potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělní pro internetový trh a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
e Vysvětlit proces získávání dat potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělní pro multimediální trh a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
f Vysvětlit proces získávání dat potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělní pro trh nových médií a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví minimálně 5 modelových zadání kampaně pro ověření kompetencí:

- Výběr vhodných míst a časů pro umístění reklamních sdělení na internetu, v multimédiích a nových médiích s ohledem na zadání klienta

- Zpracování plánu nákupu internetových médií, multimédií a nových médií na základě zadání klienta

- Zpracování rozpočtů nákupu internetových médií, multimédií a nových médií včetně vyjednání cen

- Získávání aktuálních dat a informací z internetu, multimédií a nových médií potřebných pro rozhodování o umístění reklamních sdělení

Uchazeč si vylosuje jedno z minimálně 5 předložených modelových zadání kampaně.

Jednotlivé kompetence, znalosti a způsobilosti uchazeče jsou ověřovány při modelovém nákupu internetových médií, multimédií a nových médií.

 

Při ověřování kompetence Orientace v odborném mediálním názvosloví z oblasti internetových médií, multimédií a nových médií uchazeč vysvětlí význam 5 odborných výrazů zadaných autorizovanou osobou u každého z kritérií hodnocení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

C&COM Advertising, s. r. o.

Stanislav Červ, Holly

Smart-Point, s. r. o.