Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro splétání a opravy ocelových lan pro osobní dopravu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit termíny, definice a názvosloví z oblasti výroby, opravy a splétání ocelových lan Písemné ověření
b Vysvětlit konstrukce a základní rozdělení ocelových lan a způsob jejich užití Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro splétání a opravy ocelových lan pro osobní dopravu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nakreslit schéma zápletu pro ocelová šestipramenná lana a určit délku zápletu pomocí vzorce Praktické předvedení
b Zvolit vhodný technologický postup pro záplet ocelového lana Ústní ověření
c Popsat nástroje používané při splétání a opravách ocelových lan Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Splétání a opravy ocelových lan pro osobní dopravu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat a hodnotit jakost ocelového lana Praktické předvedení s ústním ověřením
b Měřit průměr lana a rozměřit lano k zápletu Praktické předvedení
c Rozplést konce lan a připravit je ke sražení Praktické předvedení
d Uspořádat konce lan, zaplést prameny lana Praktické předvedení
e Provést známky, upravit konce duše lana ve středu zápletu, dotvarovat známky Praktické předvedení
f Rozebrat převodní záplet a provést nový záplet Praktické předvedení
g Zkrátit lano pomocí smyčky mimo záplet Praktické předvedení
h Opravit poškozené lano nahrazením nové části Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovování technické zprávy o opravě lana

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit technickou zprávu o zápletu ocelového lana Praktické předvedení
b Vyhotovit technickou zprávu o zkrácení ocelového lana Praktické předvedení
c Vyhotovit technickou zprávu o opravě ocelového lana Praktické předvedení
d Vyhotovit technickou zprávu o zalévání koncovky nebo spojky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz provozovatelů lanovek a vleků, o. s.

Klub lyžařů, s. r. o.

Sportovní areál Harrachov, a. s.

SKI Centrum Říčky

Ing. Jiří Kolín

Tomáš Březina

Petr Udatný