Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Lisař na protlačovacích lisech v hutním provozu
Platnost standardu: Od 5.9.2018 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Lisař (21-99-H/06) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Lisař na protlačovacích lisech 21-039-H 3
Lisař na strojích s manuální obsluhou 21-040-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
29.10.2013 5.11.2018 22.10.2013