Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce dřevostaveb (33-99-H/09) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb 33-043-H 3
Výrobce/výrobkyně rámových dřevostaveb 33-044-H 3
Výrobce/výrobkyně roubenek a srubů 33-045-H 3
Výrobce/výrobkyně skeletových dřevostaveb 33-046-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb (kód:33-043-H) souvisí s profesní kvalifikací Montážník/montážnice dřevostaveb (kód:33-050-H).

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
5.8.2013 20.10.2019 30.7.2013
21.8.2019 20.10.2022 30.7.2019