Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Slévárenský technik modelář
Platnost standardu: Od 15.8.2013 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v metodice zpracování technologického postupu výroby modelového zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat technologický postup výroby modelového zařízení odlitku pro zadaný odlitek a slévárenskou technologii Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat základní materiály používané pro výrobu modelových zařízení (uvést požadavky na technické parametry a kvalitu) Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Určit základní technické parametry nutné pro výrobu modelového zařízení zadaného odlitku Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů při výrobě modelových zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat bezpečnostní předpisy platné v zadaném provozu určeném pro výrobu modelových zařízení Ústní a písemné ověření
b Popsat způsob kontroly dodržování technologických postupů při výrobě modelových zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vyjmenovat ekologické a hygienické normy platné pro provozy určené pro výrobu modelových zařízení Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Technická příprava výroby modelových zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní výrobní zařízení požívané pro výrobu odlitků modelových zařízení Písemné ověření s ústní obhajobou
b Popsat principy a prokázat znalost práce s 3D modely zpracovanými pro výrobu modelových zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Prokázat znalost čtení slévárenského postupového výkresu konkrétního odlitku Praktické předvedení
d Prokázat znalost konstrukce jaderníku pro ruční a strojní formování u zadaného odlitku a technologie Písemné ověření s ústní obhajobou
e Prokázat znalost konstrukce modelu pro strojní a ruční formování u zadaného odlitku a technologie Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve slévárenské technologii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní vady odlitků a příčiny jejich vzniku Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vysvětlit technologii výroby odlitků, strojní formování, ruční formování Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v systémech a standardech jakosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy řízení jakosti platné pro zadaného výrobce modelových zařízení Písemné ověření s ústním komentářem
b Vysvětlit principy systému řízení jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 Písemné ověření s ústním komentářem
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění kontroly ekonomické výroby modelových zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kalkulaci nákladů na výrobu zadaného modelového zařízení Písemně s ústní obhajobou
b Zpracovat kontrolní výstupní certifikát zadaného modelového zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30885&kod_sm1=36).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR Hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz sléváren ČR

METOS, v. o. s.

FERAMO MODEL, s. r. o.

SPŠ a VOŠ technická, Brno