Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik nákladních vozidel a autobusů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami nákladních vozidel a autobusů (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách nákladních vozidel a autobusů Písemné ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě včetně poslední aktualizace, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení vzorového dílu nebo aregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace, poslední platnou verzi pro autorizovanou osobou zadanou oblast a typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění pravidelné údržby podvozkových systémů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit interval a rozsah prohlídky podvozkových systémů na základě provozních podmínek vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést autorizovanou osobou určené úkony servisní prohlídky podvozku dle dokumentace výrobce vozidla se zaměřením na brzdovou soustavu, řízení, nápravy a odpružení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v druzích a diagnostice rámů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní druhy rámů Písemné ověření
b Orientovat se ve způsobech provádění diagnostiky rámů Písemné ověření
c Provést proměření rámu vozidla určeného autorizovanou osobou včetně vyhodnocení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v principu činnosti a provádění oprav brzdových systémů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní druhy systémů a uspořádání brzdových soustav nákladních vozidel a autobusů Písemné ověření
b Popsat systém přípravy vzduchu pro pneumatické systémy nákladních vozidel a autobusů Písemné ověření
c Provést diagnostiku brzdové soustavy vozidla určeného autorizovanou osobou. Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést opravu ovládacího systému brzd Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Orientovat se ve funkci systémů ABS, EBS, ESP, TC, jejich částech a specifických funkcích brzd u autobusů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v uspořádání a provádění oprav základních typů kolové brzdy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat uspořádání hlavních typů kolové brzdy, brzdových válců a pružinových válců nákladních vozidel a autobusů Písemné ověření
b Provést opravu kotoučové i bubnové kolové brzdy, včetně vymezování vůlí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v principu činnosti a provádění oprav systémů řízení nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v hlavních druzích a uspořádání systémů řízení včetně vícenápravových Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v hydraulické části systémů řízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku systému řízení vozidla určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést výměnu pracovního válce posilovače řízení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci, principu činnosti a provádění oprav systémů odpružení a tlumení nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní druhy systémů odpružení a tlumení Písemné ověření
b Provést diagnostiku systému odpružení a tlumení vozidla určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést výměnu snímače polohy nápravy včetně provedení základního nastavení pneumatického odpružení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění diagnostiky a oprav jednotlivých typů náprav nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní druhy náprav včetně jednotlivých prvků geometrie náprav Ústní ověření s písemnou přípravou
b Provést diagnostiku geometrie náprav Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést seřízení zadaných prvků geometrie náprav Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést demontáž a zpětnou montáž náboje kola Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Zdravotní podmínky:

Onemocnění omezující získání profesní kvalifikace

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující získání profesní kvalifikace

 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.

 

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „C“ nebo „D“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

-dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

-nakládání s nebezpečnými odpady

-kvalitu odvedené práce

-pochopení a dodržování technologických postupů dle dokumentace výrobce vozidla

-plnění časových norem oprav dle dokumentace výrobce vozidla

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

Provádění pravidelné údržby podvozkových systémů nákladních vozidel a autobusů b) - zaměření zejména na kontrolní úkony např. kvalita náplní

Orientace v uspořádání a provádění oprav základních typů kolové brzdy b) - včetně zvednutí vozidla a demontáže kola

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

SCANIA

IVECO Moravia

PAS Zábřeh

ContiTrade Services

ISŠA Brno