Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník v dřevozpracující výrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Dřevařská výroba (33-57-E/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Dělník/dělnice výroby bednění 33-026-E 2
Dělník/dělnice výroby drobných dřevěných výrobků 33-034-E 2
Dělník/dělnice výroby dřevařských polotovarů 33-025-E 2
Dělník/dělnice výroby dřevěných obalů, palet a dílců 33-033-E 2

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Dělník v dřevozpracujícím průmyslu (33-99-E/04) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Dělník/dělnice výroby bednění 33-026-E 2
Dělník/dělnice výroby drobných dřevěných výrobků 33-034-E 2
Dělník/dělnice výroby dřevařských polotovarů 33-025-E 2
Dělník/dělnice výroby dřevěných obalů, palet a dílců 33-033-E 2
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
29.8.2012 15.2.2017 31.7.2012
29.11.2016 19.8.2020 29.11.2016
19.6.2020 20.10.2022 26.5.2020