Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik strojů a zařízení
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Jemný mechanik (23-62-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Mechanik/mechanička optických přístrojů 23-030-H 3
Optik/optička pro brýlovou techniku 23-033-H 3
Vahař/vahařka 23-031-H 3
Mechanik/mechanička přístrojů a strojů 23-032-H 3
Hodinář/hodinářka pro opravy mechanických a elektronických hodin a hodinek 23-155-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Jemný mechanik (23-99-H/14) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Mechanik/mechanička optických přístrojů 23-030-H 3
Optik/optička pro brýlovou techniku 23-033-H 3
Vahař/vahařka 23-031-H 3
Mechanik/mechanička přístrojů a strojů 23-032-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
22.11.2011 28.6.2019 1.11.2011
29.4.2019 20.10.2022 9.4.2019