Uznatelnost kompetencí

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Manažer kvality , Vedoucí technik kvality
Platnost standardu: Od 31.8.2010 do 26.4.2022
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 26.4.2022.
Kvalifikační úroveň: 6

Ověření uznatelnosti kompetencí

Pokud uchazeč úspěšně složil zkoušku z některé profesní kvalifikace, je možné, že prokázal kompetence, které jsou předmětem ověřování i u profesní kvalifikace Základy managementu kvality (kód:62-005-R). Tyto uznatelné kompetence se nemusí u zkoušky ověřovat, pokud to nijak nenaruší celkový průběh zkoušky.

Pro zjištění, které kompetence profesní kvalifikace Základy managementu kvality (kód:62-005-R) jsou uznatelné, zadejte kódy nebo názvy profesních kvalifikací a datum zkoušky.

1. Vyberte kvalifikace

Vybrané kvalifikace
Kód Název Datum zkoušky  
Odebrat