Autorizované osoby

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Manažer kvality , Vedoucí technik kvality
Platnost standardu: Od 31.8.2010 do 26.4.2022
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 26.4.2022.
Kvalifikační úroveň: 6

Autorizované osoby

Název Okres
Česká společnost pro jakost, o. s. Hlavní město Praha
TAYLLORCOX s.r.o. Hlavní město Praha