Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel a jezdec dostihových koní
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Jezdec a chovatel koní (41-53-H/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Chovatel/chovatelka koní 41-017-H 3
Jezdec/jezdkyně pro přípravu a testaci mladých koní 41-021-H 3
Jezdec a chovatel / jezdkyně a chovatelka sportovních koní 41-016-H 3
Jezdec a chovatel / jezdkyně a chovatelka dostihových koní 41-015-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Jezdec a chovatel koní (41-99-H/26) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Chovatel/chovatelka koní 41-017-H 3
Jezdec/jezdkyně pro přípravu a testaci mladých koní 41-021-H 3
Jezdec a chovatel / jezdkyně a chovatelka sportovních koní 41-016-H 3
Jezdec a chovatel / jezdkyně a chovatelka dostihových koní 41-015-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
10.2.2009 4.7.2016 27.1.2009
26.4.2016 15.3.2021 26.4.2016
15.1.2021 20.10.2022 22.12.2020