Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Montér elektrorozvodných sítí
Platnost standardu: Od 6.2.2009 do 9.11.2023
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 9.11.2023.
Kvalifikační úroveň: 2

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Elektrotechnické a strojně montážní práce (26-51-E/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Elektrická zařízení 26-010-E 2
Elektrické instalace 26-008-E 2
Elektrické rozvody 26-009-E 2

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Elektrotechnické a strojně montážní práce (26-99-E/03) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Elektrická zařízení 26-010-E 2
Elektrické instalace 26-008-E 2
Elektrické rozvody 26-009-E 2

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
6.2.2009 9.11.2023 27.1.2009