Uznatelnost kompetencí

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Topič nízkotlakých teplovodních kotlů
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Ověření uznatelnosti kompetencí

Pokud uchazeč úspěšně složil zkoušku z některé profesní kvalifikace, je možné, že prokázal kompetence, které jsou předmětem ověřování i u profesní kvalifikace Obsluha tlakových nádob stabilních (kód:23-146-H). Tyto uznatelné kompetence se nemusí u zkoušky ověřovat, pokud to nijak nenaruší celkový průběh zkoušky.

Pro zjištění, které kompetence profesní kvalifikace Obsluha tlakových nádob stabilních (kód:23-146-H) jsou uznatelné, zadejte kódy nebo názvy profesních kvalifikací a datum zkoušky.

1. Vyberte kvalifikace

Vybrané kvalifikace
Kód Název Datum zkoušky  
Odebrat