Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro silnoproud
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Bezpečnost práce při obsluze a práci na elektrických zařízeních a poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v bezpečnostních předpisech ČSN EN 501 10-1, ČSN EN 501 10-2 Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem Ústní ověření
c Orientovat se v požárně poplachové směrnici Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci a podnikových normách energetiky pro oblast měření elektrické energie (PNE)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit na elektrotechnických výkresech schematické značky systémů měření Písemné a ústní ověření
b Číst v zapojovacích výkresech a schématech přístrojů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy elektrických zařízení rozvaděčů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit nářadí a montážní pomůcky, připravit příslušné měřicí zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Prověřit a zkontrolovat energetické zařízení pro připojení měření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž přístrojů pro přímá měření spotřeby elektrické energie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést mechanickou montáž prvků měřicích zařízení spotřeby elektrické energie Praktické předvedení
b Zapojit jednosazbové a dvousazbové systémy měření spotřeby elektrické energie Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž přístrojů pro nepřímá měření spotřeby elektrické energie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést mechanickou montáž prvků měřicích zařízení pro měření spotřeby elektrické energie Praktické předvedení
b Zapojit přístroje a příslušenství měřicího systému pro měření spotřeby elektrické energie Praktické předvedení
c Zapojit přístroje pro měření vyrobené a dodané elektrické energie, maxima, dálkové odečty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a ověření funkčnosti měření spotřeby elektrické energie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat správnost zapojení měřicího zařízení do systému pro měření spotřeby elektrické energie Praktické předvedení
b Prověřit funkčnost měřicího zařízení v systému pro měření spotřeby elektrické energie Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení dokumentace měřícího zařízení spotřeby elektrické energie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit protokol o instalaci zařízení pro měření spotřeby elektrické energie Praktické předvedení
b Provést záznam do provozní dokumentace o instalaci a funkčnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=103439).

Předpokladem připuštění ke zkoušce je doklad o elektrotechnické způsobilosti dle vyhl. č.50/1978 Sb., § 6, ve znění pozdějších předpisů.

Zkouška může být prováděna na cvičném nebo realném zařízení. Při montáži přístrojů pro přímá měření spotřeby elektrické energie budou při zkoušce montovány vždy nejméně dva přístroje. Při montáži přístrojů pro nepřímá měření spotřeby elektrické energie budou při zkoušce montovány nejméně tři přístroje. Přístroje a příslušenství měřicího systému pro měření spotřeby elektrické energie budou zapojeny v elektroměrovém rozvaděči.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

E.ON Servisní, s. r. o.

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou

OSVČ/Ing. Lubomír Mezník