Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Pracovník vnitřní poštovní služby I
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Popsat základní technologický postup zpracování poštovní zásilky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování provozních dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit provozní doklady pro zapsané listovní zásilky a balíkové zásilky předávané doručovatelům Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit přepravní doklad uzávěru a závěru z provozovny na adresní provozovnu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Příprava zásilek na dodání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést přezkušování a kontrolu zasílacích podmínek u zásilek určených k dodání Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat závady na došlých zásilkách a předvést způsob jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
c Roztřídit a zaevidovat listovní a balíkové zásilky do specializovaného poštovního softwaru včetně předání zásilek doručovatelům Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zpracování podaných zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy při zpracování podaných listovních zásilek a jejich výpravě k třídicímu uzlu Ústní ověření
b Popsat postupy při zpracování podaných balíkových zásilek a jejich výpravě k třídicímu uzlu Ústní ověření
c Provést výpravu zapsaných zásilek k třídicímu uzlu, včetně vyhotovení příslušných dokladů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Oddělování, rovnání a orážení zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést oddělení a rovnání zásilek a popsat postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Orazit zásilku a popsat postup při orážení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování minimálně dvaceti fiktivních poštovních zásilek nebo jejich fotokopií (15 listovních, 5 balíkových).

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřováni formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřuji pomoci losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověřeni a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.

Střední odborná škola logistických služeb Praha