Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Vizážistka
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 30.8.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování stavu pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a vyhodnotit aktuální stav pleti klienta Ústní ověření a praktické předvedení
b Vysvětlit možnosti vhodné péče o pleť a doporučit je Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky a vizážistiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat přípravky dekorativní kosmetiky a vysvětlit způsob jejich použití Písemné ověření
b Vysvětlit klientovi zásady úpravy jednotlivých částí obličeje a doporučit mu vhodný způsob líčení Praktické předvedení
c Zdůvodnit postup a předvést použití konkrétních přípravků dekorativní kosmetiky na modelce Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění povrchového čištění pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup povrchového čištění pleti a zdůvodnit jeho význam Ústní a písemné ověření
b Popsat postup odstranění očního make-upu Ústní a písemné ověření
c Provést odstranění očního make-upu a povrchové čištění pleti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhodnocování tvaru obličeje, jeho jednotlivých částí a navrhování korekce vzhledových nedostatků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a rozdělit tvary obličeje Písemné ověření
b Popsat tvary očí Písemné ověření
c Popsat tvary rtů Písemné ověření
d Navrhnout korekci tvarů obličeje, očí a rtů pomocí dekorativní kosmetiky Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování a úprava obočí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam správného tvaru a délky obočí Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby korekce tvaru a délky obočí Ústní ověření
c Provést úpravu obočí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění denního a večerního líčení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést denní líčení Praktické předvedení
b Provést večerní líčení Praktické předvedení
c Popsat a zdůvodnit zvolený postup Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění aplikace umělých řas

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést lepení umělých řas Praktické předvedení
c Provést odstranění umělých řas Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a provádění líčení pro modeling, fotografii a soutěžní (fantazijní) líčení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit návrh líčení na určité tematické zadání Praktické předvedení
b Provést navrhované líčení Praktické předvedení
c Popsat a zdůvodnit detailní provedení líčení i celkový dojem návrhu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
4

Dodržování hygienických zásad při použití kosmetických nástrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat desinfekční přípravky a přístroje vhodné k desinfekci a sterilizaci kosmetických nástrojů a pomůcek Písemné ověření
b Vydesinfikovat pracovní pomůcky (štětce) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o pleť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob evidence a skladování kosmetických přípravků Ústní ověření
b Vyhledat v nabídce trhu vhodné přípravky a zhodnotit jejich použitelnost pro dané pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat stav zásob materiálu a pomůcek potřebných k provedení úpravy vizáže a zajištění hygieny a vyhotovit objednávku na potřebný materiál Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění vyúčtování služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit klientovi doklad o zaplacení Praktické předvedení
b Vyúčtovat tržby za prodej přípravků Praktické předvedení
c Vyjmenovat nákladové položky pro podnikání v oboru Ústní ověření
d Vyjmenovat základní povinné daně a poplatky pro podnikatele v oboru včetně jejich lhůt splatnosti Ústní ověření
e Vyjmenovat způsoby evidence výnosů a nákladů a stručně vysvětlit základní podmínky jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=177&kod_sm1=20, doložit platným zdravotním průkazem).

 

Praktické činnosti budou předvedeny na figurantech, které si ke zkoušce zajistí uchazeč.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Akademie profesionální kosmetiky, Unie kosmetiček - Olga Knoblochová

Unie kosmetiček - Isabella Hančlová, OSVČ

Unie kosmetiček - Pavel Bauer, OSVČ

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola České Budějovice - Věra Klorová