Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Obsluha solária
Platnost standardu: Od 14.1.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výměna trubic, výbojek, startérů a filtrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit funkčnost nízkotlaké trubice, vysokotlaké výbojky, startéru a filtru Praktické předvedení
b Vyměnit nízkotlakou trubici, vysokotlakou výbojku, startér a filtr Praktické předvedení
c Ověřit funkčnost nové nízkotlaké trubice, vysokotlaké výbojky, startéru a filtru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provozování solária

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zjištění stavu provozních hodin nízkotlakých trubic a vysokotlakých výbojek s ohledem na druh ovládání Ústní ověření
b Zjistit stav servisních intervalů Praktické předvedení
c Vysvětlit, kdo a jak může provádět servisní práce Ústní ověření
d Předvést postup spouštění solária a nastavení intervalu rozběhu Praktické předvedení
e Zjistit a případně odstranit poruchu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Desinfekce kontaktních ploch solária

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést prostředky používané k desinfekci a vysvětlit jejich vlastnosti a způsob použití Ústní ověření
b Provést desinfekci kontaktních a nekontaktních ploch solária Praktické předvedení
c Vysvětlit princip vzniku rezistence a způsob, jak jí zabránit Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování poradenství v oblasti správného opalování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit fototyp klienta Praktické předvedení
b Vysvětlit klientovi pravidla pro bezpečné opalování Praktické předvedení
c Předvést zjištění vhodné délky opalovací kúry Praktické předvedení
d Posoudit vhodnost opalování vzhledem k výskytu mateřských znamének (příp. doporučit klientovi konzultaci s kožním lékařem) Praktické předvedení
e Vysvětlit rozdíly ve výkonech nízkotlakých trubic a vysokotlakých výbojek a jejich vliv na délku kúry Ústní ověření
f Vysvětlit rozdílnou funkci klasických UV zařičů a regeneračních nízkotlakých kolagenových lamp Ústí ověření
g Vysvětlit možnosti kombinace klasických UV zářičů a regeneračních nízkotlakých kolagenových lamp Ústní ověření
h Doporučit vhodnou délku opalování v závislosti na typu solária Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v sortimentu kosmetických přípravků pro opalování a po opalování v soláriu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nevhodnost používání krému s UV faktorem Ústní ověření
b Popsat obecné zásady pro použití kosmetiky Ústní ověření
c Uvést základní druhy kosmetiky a jejich rozdělení na stupně dle obsahu samoopalovacích látek Ústní ověření
d Vysvětlit rozdíl mezi samoopalovací kosmetikou a kosmetikou s bronzerem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v bezpečnostních předpisech pro provoz solárií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prostudovat předpisy stanovené výrobcem pro konkrétní typ solária a vysvětlit je Praktické předvedení
b Uvést základní intervaly kontroly jednotlivých částí solária a předvést jejich zjištění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Praktické činnosti v kompetencích budou předvedeny na figurantovi, kterého ke zkoušce zajistí autorizovaná osoba.

Jedná se o kompetenci:

Poskytování poradenství v oblasti správného opalování.

 

Kompetence Orientace v sortimentu kosmetických přípravků pro opalování a po opalování v soláriu. Vysvětlení využití kosmetických připravků bude realizováno na vzorcích kosmetických přípravků.

 

Kompetence Provozování solária

kritérium e)

Autorizovaná osoba si připraví minimálně dvě modelové situace, které signalizují poruchu solária a uchazeč o zkoušku uvede, jak bude porucha odstraněna.

 

Kompetence Poskytování poradenství v oblasti správného opalování

kritérium a)

Fototyp se zjišťuje optickou kontrolou klienta a rozhovorem s klientem. Na základě této analýzy je určen fototyp a klientovi je doporučena délka kůry.

kritérium c)

V každém studiu je jiné solárium s různými výkony trubic. Na základě určení fototypu a typu solária je klientovi určena délka kůry s ohledem na provozovaný typ solária.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pavel Konopík, OSVČ

Milan Král, a. s., Marcela Malechová

Renata Konopíková, OSVČ

Solární studio Ergoline, Jiřina Lieblová