Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Kosmetička
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 30.8.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování stavu pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a vyhodnotit aktuální stav pleti klienta Ústní ověření a praktické předvedení
b Vyplnit klientskou kartu Praktické předvedení
c Vysvětlit a doporučit možnosti vhodného ošetření pleti Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování poradenství v oblasti kosmetického ošetřování pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup ošetření jednotlivých typů pleti Ústní a písemné ověření
b Doporučit klientovi vhodné domácí ošetření podle jednotlivých typů pletí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky, vizážistiky a barevné typologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a rozdělit tvary obličeje a doporučit způsob korekce jednotlivých tvarů obličejů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat přípravky dekorativní kosmetiky a vysvětlit způsoby jejich použití Písemné ověření
c Předvést závěrečnou úpravu klientky Praktické předvedení
d Vysvětlit zásady barevné typologie Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění ruční kosmetické masáže obličeje, krku a dekoltu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit význam kosmetické masáže Ústní a písemné ověření
b Vyjmenovat jednotlivé fáze kosmetické masáže Ústní a písemné ověření
c Připravit klientku na kosmetickou masáž Praktické předvedení
d Vyjmenovat svaly obličeje, krku a dekoltu Ústní a písemné ověření
e Zdůvodnit případy, kdy nesmíme masáž provádět Ústní a písemné ověření
f Provést kosmetickou masáž obličeje, krku a dekoltu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění povrchového čištění pleti, napařování nebo změkčování pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup povrchového čištění pleti a zdůvodnit jeho význam Ústní a písemné ověření
b Provést povrchové čištění pleti Praktické předvedení
c Provést napařování nebo změkčování u jednotlivých typů pletí a vysvětlit možné kontraindikace Ústní a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění hloubkového čištění pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé způsoby hloubkového čištění pleti Ústní a písemné ověření
b Stanovit vhodný postup hloubkového čištění pleti a provést tento postup u konkrétní klientky Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Aplikace pleťových masek a zábalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdělení pleťových masek dle typu pleti Ústní a písemné ověření
b Vysvětlit rozdělení aplikačních forem masek a zábalů Ústní a písemné ověření
c Provést aplikaci pleťové masky nebo zábalu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Odstraňování chloupků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé metody epilace a depilace Písemné ověření
b Provést odstranění chloupků epilací Praktické předvedení
c Provést odstranění chloupků depilací Praktické předvedení
d Doporučit ošetření pleti včetně kontraindikací po provedení depilace a epilace Ústní a písemné ověření
e Vyjmenovat hygienické zásady při použití depilačních vosků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Odbarvování chloupků, barvení řas a obočí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup při odbarvování chloupků Ústní ověření
b Vysvětlit možnosti alergií na chemické i přírodní prostředky Ústní ověření
c Provést barvení řas a obočí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění denního, večerního a fantazijního líčení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést všeobecné zásady při líčení obličeje Ústní a písemné ověření
b Provést korekci tvaru obličeje, obočí, očí a rtů Praktické předvedení a ústní ověření
c Specifikovat rozdíly jednotlivých typů líčení Ústní ověření
d Provést denní líčení modelové klientky a zdůvodnit volbu použitých postupů i přípravků dekorativní kosmetiky Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést večerní líčení u modelové klientky a zdůvodnit volbu použitých postupů i přípravků dekorativní kosmetiky Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést fantazijní líčení u modelové klientky a zdůvodnit volbu použitých postupů i přípravků dekorativní kosmetiky včetně zvláštních efektů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), b), c) a minimálně jedno z kritérií d), e) a f).
4

Vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle provozního řádu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat používané desinfekční přípravky na desinfekci kůže, pracovního nářadí a přístrojů Ústní ověření
b Předvést desinfekci pracovních nástrojů (kosmetických štětců, expresorů, špachtlí apod.) Praktické předvedení
c Uklidit pracoviště po klientovi a po skončení provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o pleť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob evidence a skladování kosmetických přípravků Ústní ověření
b Vyhledat v nabídce trhu vhodné přípravky a zhodnotit jejich použitelnost pro dané pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat stav zásob materiálu a pomůcek potřebných k provedení kosmetického ošetření a zajištění hygieny a vyhotovit objednávku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění vyúčtování služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit klientovi doklad o zaplacení Praktické předvedení
b Vyúčtovat tržby za prodej přípravků Praktické předvedení
c Vyjmenovat nákladové položky a výnosy pro podnikání v oboru Ústní ověření
d Vyjmenovat základní povinné daně a poplatky pro podnikatele v oboru včetně jejich lhůt splatnosti Ústní ověření
e Vyjmenovat způsoby evidence výnosů a nákladů a stručně vysvětlit základní podmínky jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=177&kod_sm1=20, doložit platným zdravotním průkazem.

V odborné kompetenci Provádění denního, večerního a fantazijního líčení je uvedena možnost volby kritérií. Právo volby má uchazeč. Autorizovaná osoba musí uchazeči nejpozději spolu s pozvánkou sdělit, které varianty kombinací kritérií u ní lze s ohledem na materiálně-technické vybavení ověřovat.

Praktické činnosti budou předvedeny na figurantech, které si ke zkoušce zajistí uchazeč.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Akademie profesionální kosmetiky, Unie kosmetiček - Olga Knoblochová

Unie kosmetiček - Isabella Hančlová, OSVČ

Unie kosmetiček - Pavel Bauer, OSVČ

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola České Budějovice - Věra Klorová