Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Kosmetik, vizážista
Platnost standardu: Od 28.5.2024 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 28.10.2024 lze zkoušet i podle předchozího standardu, pokud byl termín stanoven před 28.5.2024.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování typu a stavu pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní kritéria profesionální diagnostiky a způsoby testování pleti Písemné ověření
b Posoudit a vyhodnotit typ a aktuální stav pleti klienta Praktické předvedení
c Vyjmenovat a vysvětlit kontraindikace kosmetického ošetření Písemné ověření
d Vyplnit klientskou kartu Praktické předvedení
e Vysvětlit a doporučit možnosti vhodného profesionálního ošetření pleti klienta Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění čištění pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a postupy povrchového čištění pleti a zdůvodnit jeho význam Ústní ověření
b Provést povrchové čištění pleti klienta Praktické předvedení
c Vyjmenovat druhy peelingů Písemné ověření
d Zvolit pro klienta vhodný druh peelingu a svou volbu obhájit Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést způsoby přípravy pleti pro hloubkové čištění Písemné ověření
f Provést vybraný způsob přípravy pleti klienta pro hloubkové čištění a vysvětlit možné kontraindikace Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit způsoby hloubkového čištění pleti Ústní ověření
h Provést a popsat hloubkové čištění pleti klienta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Odstraňování chloupků a úprava obočí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé metody epilace Ústní ověření
b Vyjmenovat kontraindikace ruční i přístrojové epilace Písemné ověření
c Popsat postup ošetření pokožky před a po epilaci Ústní ověření
d Zvolit a provést vhodný druh epilace určené části těla klienta Praktické předvedení
e Popsat zásady použití epilačních vosků Ústní ověření
f Popsat možné alergie na chemické i přírodní prostředky určené pro barvení řas a obočí Písemné ověření
g Uvést a objasnit postupy úpravy a barvení řas a obočí Ústní ověření
h Prakticky předvést postupy úpravy a barvení řas a obočí klienta Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění ruční kosmetické masáže obličeje, krku a dekoltu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit význam kosmetické masáže a vyjmenovat kontraindikace kosmetické masáže Písemné ověření
b Uvést kontraindikace masáže těhotných klientek Písemné ověření
c Uvést alespoň 4 druhy masáží, které jsou v běžné praxi prováděny Písemné ověření
d Vyjmenovat fáze základní kosmetické masáže Písemné ověření
e Provést základní kosmetickou masáž obličeje, krku a dekoltu klienta, zdůvodnit jednotlivé tahy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace kosmetických přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zákonné požadavky na kosmetické přípravky používané v péči o tělo Písemné ověření
b Vysvětlit zásady skladování, označení a aplikace profesionálních kosmetických přípravků podle jejich charakteru v souladu s hygienickými normami Ústní ověření
c Uvést, jakými náležitostmi musí být označen kosmetický produkt péče o tělo, který je určen pro domácí péči Písemné ověření
d Vysvětlit význam a principy značení INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) Ústní ověření
e Určit na kosmetickém přípravku významy uvedených symbolů Praktické předvedení
f Popsat způsob zacházení s kosmetickými přípravky a zásady jejich bezpečné likvidace po expiraci Ústní ověření
g Vyjmenovat a charakterizovat účinné látky používané v kosmetických přípravcích Písemné ověření
h Popsat základní komponenty krémové a alginátové masky Písemné ověření
i Vysvětlit použití vitamínů v kosmetice Ústní ověření
j Vysvětlit účinek aplikace séra, masky, krému na pleť Ústní ověření
k Zvolit pro klienta vhodné sérum a zdůvodnit tuto volbu Praktické předvedení a ústní ověření
l Vyjmenovat aplikační formy masek a vysvětlit rozdíly mezi nimi Písemné ověření
m Zvolit pro klienta vhodné pleťové masky a volbu zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
n Aplikovat alginátovou pleťovou masku na obličej klienta Praktické předvedení
o Aplikovat krémové pleťové masky na krk a dekolt klienta Praktické předvedení
p Zvolit pro klienta vhodný závěrečný krém, aplikovat jej a zdůvodnit volbu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění denního líčení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést všeobecné zásady při líčení obličeje Písemné ověření
b Uvést základní typy líčení Písemné ověření
c Provést a vysvětlit korekci tvaru obličeje, obočí, očí a rtů klienta v rámci denního líčení Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést denní líčení klienta a zdůvodnit volbu použitých postupů i přípravků dekorativní kosmetiky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování poradenství v oblasti kosmetického ošetřování pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit klientovi vhodný způsob domácí péče o pleť Praktické předvedení
b Doporučit klientovi vhodné produkty pro domácí péči o pleť Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v anatomii a patologických projevech kůže a orientace v anatomii svalů obličeje, krku a dekoltu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat a popsat vrstvy kůže Písemné ověření
b Vyjmenovat funkce kůže a jednu dle zadání zkoušejícího popsat podrobně Ústní ověření
c Vysvětlit proces obnovy (keratinizace) kůže Písemné ověření
d Objasnit fungování ochranného filmu kůže a význam pH kůže Ústní ověření
e Uvést projevy kožních onemocnění na obličeji, krku a dekoltu Písemné ověření
f Vyjmenovat alespoň 4 odchylky (chorobné projevy kůže), které nesmí kosmetička ošetřit Písemné ověření
g Uvést odchylky od normy, které nebrání kosmetickému ošetření Písemné ověření
h Rozpoznat odchylky od normy na pleti klienta Praktické předvedení
i Popsat svaly obličeje, krku a dekoltu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání přístrojů v kosmetické provozovně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat 3 technologie používané v kosmetické péči Ústní ověření
b Použít ultrazvukovou špachtli na pleti klienta Praktické předvedení
c Vysvětlit nejčastější kontraindikace použití kosmetických přístrojů Ústní ověření
d Popsat důvody použití kosmetických přístrojů v kosmetickém ošetření Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování hygienicko-epidemiologických zásad a poskytování první pomoci v kosmetických službách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat platné právní předpisy, které určují povinnosti osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné v rámci živnostenského oprávnění kosmetické služby Písemné ověření
b Vyjmenovat základní dokumenty a vybavení požadované při kontrole krajskou hygienickou stanicí Písemné ověření
c Uvést zásady provozní hygieny a zásady osobní hygieny Písemné ověření
d Uvést, které hygienické normy musí splňovat provozovna kosmetických služeb podle platné vyhlášky Písemné ověření
e Popsat základní materiální a technické vybavení provozovny kosmetických služeb Ústní ověření
f Připravit pracoviště před péčí o klienta a uklidit pracoviště po této péči Praktické předvedení
g Popsat úklid pracoviště po skončení provozu kosmetických služeb Ústní ověření
h Vyjmenovat a popsat typy dekontaminace podle stupně účinnosti používané v osobních službách Písemné ověření
i Provést a vysvětlit dezinfekci použitých pracovních nástrojů, které jsou kontaminovány biologickým materiálem Praktické předvedení a ústní ověření
j Vysvětlit princip vzniku rezistence bakterií na dezinfekční prostředky a způsob, jak jí zabránit Písemné ověření
k Vysvětlit, kdy je nezbytné provést sterilizaci nástrojů, a popsat postup sterilizace, včetně povinností souvisejících s evidencí Ústní ověření
l Předvést manipulaci s čistým a špinavým prádlem v kosmetických službách Praktické předvedení
m Popsat náležitosti provozního řádu provozovny kosmetických služeb a zásady jeho zpracování. Uvést, kdy musí být provozní řád vypracován, změněn a kdo ho schvaluje Ústní ověření
n Vyjmenovat druhy odpadu v provozovně kosmetických služeb a popsat způsoby jeho likvidace Písemné ověření
o Popsat první pomoc při popáleninách, alergické reakci, říznutí, poranění oka, zasažení oka chemickou látkou, bezvědomí, epileptickém záchvatu Ústní ověření
p Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na linku záchranného systému Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Realizace podnikatelských aktivit v kosmetických službách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy tržba, zisk, výdaje, příjmy, obchodní přirážka, marže, hotovostní a bezhotovostní způsob platby Písemné ověření
b Vyjmenovat základní náklady, které vstupují do ceny služby prováděného ošetření v kosmetických službách Písemné ověření
c Stanovit prodejní cenu kosmetického ošetření na modelovém příkladu v kosmetických službách Praktické předvedení
d Vystavit doklad o zaplacení se všemi náležitostmi Praktické předvedení
e Provést vyúčtování a evidenci tržeb za kosmetické služby Praktické předvedení
f Vyjmenovat daně a poplatky vztahující se k oboru kosmetických služeb, uvést lhůty splatnosti Písemné ověření
g Charakterizovat všechny zákonné možnosti řešení evidence a plateb daně z příjmu fyzických osob Písemné ověření
h Vyjmenovat právní předpisy, které stanovují, jakou péči lze provádět v oboru kosmetických služeb Písemné ověření
i Definovat odbornou způsobilost pro kosmetické služby Písemné ověření
j Vyjmenovat zakázané výkony v kosmetických službách Písemné ověření
k Vysvětlit obsahovou náplň živnosti kosmetické služby Ústní ověření
l Vyjmenovat základní zákonné povinnosti podnikatele vůči živnostenskému úřadu a zdravotní pojišťovně Písemné ověření
m Uvést podmínku provozování činnosti péče o tělo v provozovně podle stavebního zákona Písemné ověření
n Popsat podmínky požární ochrany provozovny kosmetických služeb Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kosmeticka#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky, a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Autorizovaná osoba poskytne uchazeči všechny pomůcky a vybavení, které jsou nutné k vykonání zkoušky.

Pro každého uchazeče zajistí autorizovaná osoba jednoho figuranta (figurantku) staršího 18 let, na kterém uchazeč předvede praktické činnosti.

Uchazeč si přinese psací potřeby, vlastní pracovní oděv a obuv.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k provedení zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Pokyny ke způsobům ověřování:

  • Kritéria, u kterých je stanoven způsob ověřování „písemné ověření“, jsou ověřována formou volných písemných odpovědí na otevřené otázky.

  • Kritéria, u kterých je jako způsob ověření uvedeno „praktické předvedení a ústní ověření“ mohou být ověřována v přítomnosti všech uchazečů o zkoušku.

  • Kritéria, u kterých je jako způsob ověření uvedeno „ústní ověření“ musí být ověřována vždy individuálně pro každého uchazeče, tj. s vyloučením možnosti, že by odpovědi aktuálně zkoušeného uchazeče slyšel jiný uchazeč / ostatní uchazeči. Tato kritéria se ověřují například v odděleném samostatném prostoru (místnosti) nebo takovým způsobem, kdy je zaručeno individuální zkoušení uchazeče o zkoušku.

Praktickou část zkoušky konají současně maximálně 4 uchazeči.

Pro účely zkoušky se klientem rozumí figurant/figurantka určený zkoušejícím.

Odborná způsobilost Aplikace kosmetických přípravků

Kritérium e) Součástí zadání jsou obrázky používaných symbolů na kosmetických přípravcích. Výběr pěti symbolů k popisu provede autorizovaná osoba.

Odborná způsobilost Orientace v anatomii a patologických projevech kůže a orientace v anatomii svalů obličeje, krku a dekoltu

Kritérium a) Uchazeč popíše 1 slepý obrázek vrstev kůže.

Kritérium b) Uchazeč popíše funkci kůže, kterou určí autorizovaná osoba.

Kritérium g) Uchazeč uvede alespoň 5 odchylek od normy.

Kritérium i) Uchazeč popíše 3 slepé obrázky svalů obličeje, krku a dekoltu.


Odborná způsobilost Dodržování hygienicko-epidemiologických zásad a poskytování první pomoci v kosmetických službách
Kritérium a) Uchazeč uvede alespoň 3 právní normy.   
Kritérium b) Uchazeč uvede dokumenty podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
Kritérium c) Uchazeč uvede alespoň 3 zásady provozní a 3 zásady osobní hygieny podle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví a odborníky z praxe z těchto subjektů:

  • Kosmetický institut, s. r. o., Hradec Králové

  • Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička České republiky, z. s. (AKAKOS), Ostrava

  • Michaela Kobzová Hallerová, OSVČ

  • Asociace kosmetických oborů ČR z. s., Praha 

Kvalifikační standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.