Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Číšník
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 29.7.2024 lze zkoušet i podle předchozího standardu, pokud byl termín stanoven před 30.1.2024.
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Kuchař - číšník (65-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Číšník/servírka 65-008-H 3
Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů 65-004-H 3
Kuchař/kuchařka studené kuchyně 65-002-H 3
Kuchař/kuchařka teplých pokrmů 65-001-H 3

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Gastronomie (65-41-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Číšník/servírka 65-008-H 3
Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů 65-004-H 3
Kuchař/kuchařka studené kuchyně 65-002-H 3
Kuchař/kuchařka teplých pokrmů 65-001-H 3
Manažer/manažerka stravovacích zařízení 65-039-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Číšník, servírka (65-99-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Číšník/servírka 65-008-H 3
Zobrazit historické

Úplnou profesní kvalifikaci Manažer v gastronomickém provozu (65-99-M/04) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Číšník/servírka 65-008-H 3
Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů 65-004-H 3
Kuchař/kuchařka studené kuchyně 65-002-H 3
Kuchař/kuchařka teplých pokrmů 65-001-H 3
Manažer/manažerka stravovacích zařízení 65-039-M 4
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace Číšník/servírka (kód:65-008-H) je rozvíjena profesní kvalifikací Obchodní sládek/sládková (kód:65-037-M).

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
7.8.2007 1.2.2012 6.8.2007
22.11.2011 20.10.2022 1.11.2011
21.10.2022 29.8.2023 21.10.2022
30.8.2023 29.7.2024 30.8.2023