Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Mistr čistírny
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení evidence a záznamů o přijatých a vydaných zakázkách v provozovně a sběrnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat oběh dokladů vedených o zakázce v rámci provozu čistírny v souladu s technologicky požadovaným tokem zakázek Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat oběh dokladů vedených o zakázce mezi provozem čistírny a sběrnami v souladu s technologicky požadovaným tokem zakázek Písemné a ústní ověření
c Vyplnit příjmový list zakázky manuálně a s použitím elektronického značkovacího zařízení Praktické předvedení
d Vysvětlit archivaci účetních dokladů pro účetní oddělení Ústní ověření
e Popsat řešení nestandardní situace výpadku elektronického registračního zařízení pro registraci zakázek a tržeb Ústní ověření
f Vyřešit nestandardní situaci ztráty zakázky (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Identifikace zjevných i skrytých vad při příjmu zakázky pro čištění prádla, oděvů a jiných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést analýzu nejčastějších případů zjevných vad při příjmu oděvů a textilních výrobků - předvést na všech vyjmenovaných druzích oděvního sortimentu: pánské sako, kalhoty, péřová bunda, usňová bunda, dámské společenské šaty Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést analýzu nejčastějších případů skrytých vad při příjmu oděvů a textilních výrobků - předvést na všech vyjmenovaných druzích oděvního sortimentu: pánské sako, kalhoty, péřová bunda, usňová bunda, dámské společenské šaty Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhotovit slovní, obrazovou nebo fotografickou dokumentaci zjevné vady nebo poškození při příjmu zakázky pro 3 kusy oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést komunikaci se zákazníkem ohledně vhodně zvoleného technologického postupu pro čištění funkčních textilních výrobků (modelová situace) Praktické předvedení
e Předvést komunikaci se zákazníkem ohledně vhodně zvoleného technologického postupu pro čištění dámských společenských šatů z přírodního hedvábí (modelová situace) Praktické předvedení
f Předvést komunikaci se zákazníkem ohledně vhodně zvoleného technologického postupu pro čištění usňového oděvu (modelová situace) Praktické předvedení
g Rozhodnout o odmítnutí zakázky pro nevhodnost služby požadované zákazníkem na jednom kusu oděvu (modelová situace) Praktické předvedení
h Rozdělit oděvy podle kategorizace z hlediska účelu jejich používání na reprezentační oděvy, oděvy pro business a ekonomické oděvy (OS P 80-14-13) Praktické předvedení
i Rozpoznat souvislosti moderních trendů čištění a skrytých vad textilních výrobků a provést analýzu možných problémů při čištění jednoho reprezentačního oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Identifikace skvrn a zašpinění, volba technologického postupu detašování skvrn, příprava detašovacích prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat materiálové složení obvyklých textilních výrobků (pánské sako, dámské společenské šaty, péřová bunda, funkční sportovní bunda, zimní kabát, usňový oděv) Písemné a ústní ověření
b Provést kontrolní zkoušku stálobarevnosti v otěru za sucha, za mokra i za působení organickými rozpouštědly u oděvů s vysokým nebezpečím poškození Praktické předvedení
c Provést analýzu původu skvrn a zašpinění oděvů a textilních výrobků (nejméně čtyři druhy skvrn) Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout postup pro předkartáčování, předdetaše a detaše skvrn a zašpinění oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
e Připravit a použít chemický roztok pro předkartáčování jednoho kusu oděvu nebo textilního výrobku Praktické předvedení
f Připravit a použít chemický roztok pro předdetašovací a detašovací postup alespoň tří druhů skvrn na alespoň třech druzích textilního materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách a předpisech pro čištění prádla, oděvů a jiných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy sortimentního složení vrchních oděvů a normy pro označování velikosti oblečení (ČSN EN 13402-3 Označování velikosti oblečení - Část 3: Rozměry a intervaly) Písemné a ústní ověření
b Provést analýzu možných rizik ohrožení zdraví a bezpečnosti při práci v provozu čistírny a navrhnout zlepšení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést analýzu možných rizik z hlediska ochrany životního prostředí, vod a ovzduší v provozu čistírny a navrhnout zlepšení Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat legislativu z hlediska ochrany spotřebitele, občanského zákona, zákona o účetnictví, živnostenského zákona v platných zněních Písemné a ústní ověření
e Charakterizovat normy pro symboly předepisující vhodný způsob praní a ošetřování textilních výrobků (ČSN EN ISO 3758, (80 0005)) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba technologického postupu chemického nebo mokrého čištění textilií a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést analýzu stupně zašpinění, určit druh skvrn a navrhnout správný technologický postup pro chemické čištění na vzorku textilních výrobků (kalhoty, sako, košile, plášť, bunda) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést analýzu stupně zašpinění, určit druh skvrn a navrhnout správný technologický postup pro mokré čištění na vzorku textilních výrobků (kalhoty, sako, košile, plášť, bunda) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat vizuálně kvalitu organického rozpouštědla pro chemické čištění Praktické předvedení
d Připravit jednu dávku chemického roztoku zesilovače čištění textilie nebo oděvu Praktické předvedení
e Připravit jednu dávku chemického roztoku pro mokré čištění textilie nebo oděvu Praktické předvedení
f Jedenkrát zkontrolovat tvrdost prací vody v německých stupních tvrdosti (°dH) pro mokré čištění textilie nebo oděvu pomocí proužkového testeru nebo kapkového testeru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha a základní údržba technologického zařízení, strojů a přístrojů pro chemické nebo mokré čištění textilií a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít návod na obsluhu strojů pro chemické a mokré čištění a navrhnout úpravy definovaných ovládacích programů těchto strojů (jedenkrát) Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít návod na obsluhu strojů pro sušení a navrhnout úpravy definovaných ovládacích programů strojů pro chemické a mokré čištění (jedenkrát) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout správné postupy žehlení pro vybrané součásti pánského a dámského oblečení (dvakrát) Praktické předvedení
d Předvést zajištění a provést kontrolu pravidelné základní údržby chemického čisticího stroje a strojů pro mokré čištění, základní údržby sušičů, žehlicích strojů a pomocných zařízení provozu čistírny pracovníky k této činnosti určeným (modelová situace) Praktické předvedení
e Zkontrolovat zařízení pro výrobu páry, úpravu vody a provedení údržby zařízení (jedenkrát) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace v úseku prádelny a čistírny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést evidenci zakázek v provozu čistírny a sběren na jednom příkladu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat údaje do provozní evidence vyčištěných zakázek s ohledem na předpisy o ochraně ovzduší v platném znění na jednom příkladu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat údaje do provozní evidence s ohledem na předpisy o nakládání s odpady v platném znění na jednom příkladu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zaznamenat údaje do provozní evidence s ohledem na prováděné opravy a údržbu strojů a zařízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat plán údržby a oprav strojního zařízení provozu čistírny a provést kontrolu plnění plánu na jednom příkladu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Realizace reklamačního řízení se zákazníkem v oblasti služeb prádelen a čistíren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout reklamaci od zákazníka a vyplnit reklamační protokol (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozhodnout o oprávněnosti reklamace (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout způsob řešení reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a občanským zákoníkem v platném znění (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
d Argumentovat zákazníkovi v případě zamítnutí reklamace (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout úpravy v systému řízení provozu čistírny nebo prádelny a provádění služby čištění s cílem zamezit opakovaným reklamacím (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést prezentaci všech nabízených služeb provozu čistírny nebo prádelny, předvést správné jednání se zákazníkem (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správné jednání s obchodním partnerem - dodavatelem pracích prostředků pro prádelnu nebo čistírnu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést jednání se zástupcem kontrolního orgánu a poskytnout mu součinnost při výkonu kontroly (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků prádelny a čistírny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést evidenci výkonových listů pro každého pracovníka provozu čistírny, nebo prádelny a předvést vedení podkladů pro výpočet mezd (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat plán směn a dovolených pro provoz čistírny, nebo prádelny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vedení společnosti mimořádné odměny nebo mimořádné sankce pro vybrané pracovníky provozu čistírny, nebo prádelny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zareagovat na havárii a odstávku provozu a navrhnout řešení organizace provozu čistírny, nebo prádelny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zapojit se do spolupráce na stanovení výkonových norem pro jednotlivá pracoviště provozu čistírny, nebo prádelny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pradelen-a-cistir).

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení používaných v rozsahu hodnoticího standardu) a předá ho uchazeči minimálně 1 týden před zkouškou, nedohodne-li se s uchazečem jinak.

 

Autorizovaná osoba dále připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřované kompetence, kde je u kritérií hodnocení uvedno, že se jedná o modelovou situaci. Při ověřování odborných kompetencí Vedení provozní dokumentace v úseku prádelny a čistírny, Realizace reklamačního řízení se zákazníkem, Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány a Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků prádelny a čistírny se budou všechna kritéria hodnocení ověřovat na modelových situacích.

 

Ověřování odborných kompetencí bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému vykonání služby praní a čištění prádla a oděvů. Konkrétní skladba zakázky vyplyne z aktuálního složení zakázek v provozovně čistírny.

 

Při ústním ověření uchazeč stručně vlastními slovy vysvětlí a popíše témata vycházející z obsahu kritérií, v nichž je tento způsob ověření uveden, např. vysvětlí pojem, jeho uplatnění v praxi, popíše řešení situace, uvede příklady použitých materiálů obvyklých textilních výrobků apod.

 

Pro písemné a ústní ověření připraví autorizovaná osoba zadání úkolů na základě obsahu jednotlivých kritérií hodnocení, u kterých je tento způsob uveden; uchazeč písemně zpracuje odpovědi na zadané otázky a úkoly (může i s využitím PC) a detaily doplní ústně - při ověřování odborné kompetence Orientace v normách a předpisech pro čištění prádla, oděvů a jiných výrobků uchazeč k doplnění informací použije normy, vyhlášku a oborové specifikace, které se k podmínkám provozu čistírny vztahují.

 

Při ověřování odborných kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

 

V případě, že je v hodnoticím standardu uvedeno, že je splnění kritéria zapotřebí předvést na modelové situaci, rozumí se tím obvykle komunikace uchazeče se zkoušejícím, který bude simulovat konkrétní situaci a uchazeč bude konkrétní situaci řešit, jako kdyby se jednalo o situaci reálnou, např. simulovaný rozhovor se zákazníkem, simulované řešení havarijní situace, simulovaný zápis do provozní evidence, simulovaný zápis do účetních dokladů společnosti apod.

 

Při hodnocení odborných kompetencí sleduje zkoušející uchazeče z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren v průběhu plnění všech zadaných úkolů, tj. jak zásady zachovává při obsluze všech strojů a zařízení nebo při provádění souvisejících činností v provozu, kde se koná zkouška. Není požadováno zkoušet dodržování BOZP na samostatném úkolu.

 

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i senzoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality vyprání nebo vyčištění, případně odstranění skvrn. Předmětem hodnocení bude i kreativita, manuální zručnost uchazeče a důraz bude kladen na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace prádelen a čistíren ČR, z. s., Brno

Prádelna a čistírna Jihlava, s. r. o., Jihlava

Prádelna a čistírna Manela Vyškov, Vyškov