Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Mistr čistírny
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení evidence a záznamů o přijatých a vydaných zakázkách v provozovně a sběrnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat oběh dokladů vedených o zakázce v rámci provozu čistírny v souladu s technologicky požadovaným tokem zakázek Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat oběh dokladů vedených o zakázce mezi provozem čistírny a sběrnami v souladu s technologicky požadovaným tokem zakázek Písemné a ústní ověření
c Vyplnit příjmový list zakázky manuálně a s použitím elektronického značkovacího zařízení Praktické předvedení
d Vysvětlit archivaci účetních dokladů pro účetní oddělení Ústní ověření
e Popsat řešení nestandardní situace výpadku elektronického registračního zařízení pro registraci zakázek a tržeb Ústní ověření
f Vyřešit nestandardní situaci ztráty zakázky (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Identifikace zjevných i skrytých vad při příjmu zakázky pro čištění prádla, oděvů a jiných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést analýzu nejčastějších případů zjevných vad při příjmu oděvů a textilních výrobků - předvést na všech vyjmenovaných druzích oděvního sortimentu: pánské sako, kalhoty, péřová bunda, usňová bunda, dámské společenské šaty Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést analýzu nejčastějších případů skrytých vad při příjmu oděvů a textilních výrobků - předvést na všech vyjmenovaných druzích oděvního sortimentu: pánské sako, kalhoty, péřová bunda, usňová bunda, dámské společenské šaty Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhotovit slovní, obrazovou nebo fotografickou dokumentaci zjevné vady nebo poškození při příjmu zakázky pro 3 kusy oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést komunikaci se zákazníkem ohledně vhodně zvoleného technologického postupu pro čištění funkčních textilních výrobků (modelová situace) Praktické předvedení
e Předvést komunikaci se zákazníkem ohledně vhodně zvoleného technologického postupu pro čištění dámských společenských šatů z přírodního hedvábí (modelová situace) Praktické předvedení
f Předvést komunikaci se zákazníkem ohledně vhodně zvoleného technologického postupu pro čištění usňového oděvu (modelová situace) Praktické předvedení
g Rozhodnout o odmítnutí zakázky pro nevhodnost služby požadované zákazníkem na jednom kusu oděvu (modelová situace) Praktické předvedení
h Rozdělit oděvy podle kategorizace z hlediska účelu jejich používání na reprezentační oděvy, oděvy pro business a ekonomické oděvy (OS P 80-14-13) Praktické předvedení
i Rozpoznat souvislosti moderních trendů čištění a skrytých vad textilních výrobků a provést analýzu možných problémů při čištění jednoho reprezentačního oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Identifikace skvrn a zašpinění, volba technologického postupu detašování skvrn, příprava detašovacích prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat materiálové složení obvyklých textilních výrobků (pánské sako, dámské společenské šaty, péřová bunda, funkční sportovní bunda, zimní kabát, usňový oděv) Písemné a ústní ověření
b Provést kontrolní zkoušku stálobarevnosti v otěru za sucha, za mokra i za působení organickými rozpouštědly u oděvů s vysokým nebezpečím poškození Praktické předvedení
c Provést analýzu původu skvrn a zašpinění oděvů a textilních výrobků (nejméně čtyři druhy skvrn) Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout postup pro předkartáčování, předdetaše a detaše skvrn a zašpinění oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
e Připravit a použít chemický roztok pro předkartáčování jednoho kusu oděvu nebo textilního výrobku Praktické předvedení
f Připravit a použít chemický roztok pro předdetašovací a detašovací postup alespoň tří druhů skvrn na alespoň třech druzích textilního materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách a předpisech pro čištění prádla, oděvů a jiných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy sortimentního složení vrchních oděvů a normy pro označování velikosti oblečení (ČSN EN 13402-3 Označování velikosti oblečení - Část 3: Rozměry a intervaly) Písemné a ústní ověření
b Provést analýzu možných rizik ohrožení zdraví a bezpečnosti při práci v provozu čistírny a navrhnout zlepšení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést analýzu možných rizik z hlediska ochrany životního prostředí, vod a ovzduší v provozu čistírny a navrhnout zlepšení Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat legislativu z hlediska ochrany spotřebitele, občanského zákona, zákona o účetnictví, živnostenského zákona v platných zněních Písemné a ústní ověření
e Charakterizovat normy pro symboly předepisující vhodný způsob praní a ošetřování textilních výrobků (ČSN EN ISO 3758, (80 0005)) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba technologického postupu chemického nebo mokrého čištění textilií a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést analýzu stupně zašpinění, určit druh skvrn a navrhnout správný technologický postup pro chemické čištění na vzorku textilních výrobků (kalhoty, sako, košile, plášť, bunda) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést analýzu stupně zašpinění, určit druh skvrn a navrhnout správný technologický postup pro mokré čištění na vzorku textilních výrobků (kalhoty, sako, košile, plášť, bunda) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat vizuálně kvalitu organického rozpouštědla pro chemické čištění Praktické předvedení
d Připravit jednu dávku chemického roztoku zesilovače čištění textilie nebo oděvu Praktické předvedení
e Připravit jednu dávku chemického roztoku pro mokré čištění textilie nebo oděvu Praktické předvedení
f Jedenkrát zkontrolovat tvrdost prací vody v německých stupních tvrdosti (°dH) pro mokré čištění textilie nebo oděvu pomocí proužkového testeru nebo kapkového testeru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha a základní údržba technologického zařízení, strojů a přístrojů pro chemické nebo mokré čištění textilií a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít návod na obsluhu strojů pro chemické a mokré čištění a navrhnout úpravy definovaných ovládacích programů těchto strojů (jedenkrát) Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít návod na obsluhu strojů pro sušení a navrhnout úpravy definovaných ovládacích programů strojů pro chemické a mokré čištění (jedenkrát) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout správné postupy žehlení pro vybrané součásti pánského a dámského oblečení (dvakrát) Praktické předvedení
d Předvést zajištění a provést kontrolu pravidelné základní údržby chemického čisticího stroje a strojů pro mokré čištění, základní údržby sušičů, žehlicích strojů a pomocných zařízení provozu čistírny pracovníky k této činnosti určeným (modelová situace) Praktické předvedení
e Zkontrolovat zařízení pro výrobu páry, úpravu vody a provedení údržby zařízení (jedenkrát) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace v úseku prádelny a čistírny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést evidenci zakázek v provozu čistírny a sběren na jednom příkladu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat údaje do provozní evidence vyčištěných zakázek s ohledem na předpisy o ochraně ovzduší v platném znění na jednom příkladu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat údaje do provozní evidence s ohledem na předpisy o nakládání s odpady v platném znění na jednom příkladu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zaznamenat údaje do provozní evidence s ohledem na prováděné opravy a údržbu strojů a zařízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat plán údržby a oprav strojního zařízení provozu čistírny a provést kontrolu plnění plánu na jednom příkladu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Realizace reklamačního řízení se zákazníkem v oblasti služeb prádelen a čistíren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout reklamaci od zákazníka a vyplnit reklamační protokol (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozhodnout o oprávněnosti reklamace (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout způsob řešení reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a občanským zákoníkem v platném znění (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
d Argumentovat zákazníkovi v případě zamítnutí reklamace (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout úpravy v systému řízení provozu čistírny nebo prádelny a provádění služby čištění s cílem zamezit opakovaným reklamacím (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést prezentaci všech nabízených služeb provozu čistírny nebo prádelny, předvést správné jednání se zákazníkem (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správné jednání s obchodním partnerem - dodavatelem pracích prostředků pro prádelnu nebo čistírnu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést jednání se zástupcem kontrolního orgánu a poskytnout mu součinnost při výkonu kontroly (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků prádelny a čistírny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést evidenci výkonových listů pro každého pracovníka provozu čistírny, nebo prádelny a předvést vedení podkladů pro výpočet mezd (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat plán směn a dovolených pro provoz čistírny, nebo prádelny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vedení společnosti mimořádné odměny nebo mimořádné sankce pro vybrané pracovníky provozu čistírny, nebo prádelny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zareagovat na havárii a odstávku provozu a navrhnout řešení organizace provozu čistírny, nebo prádelny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zapojit se do spolupráce na stanovení výkonových norem pro jednotlivá pracoviště provozu čistírny, nebo prádelny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pradelen-a-cistir).

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení používaných v rozsahu hodnoticího standardu) a předá ho uchazeči minimálně 1 týden před zkouškou, nedohodne-li se s uchazečem jinak.

 

Autorizovaná osoba dále připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřované kompetence, kde je u kritérií hodnocení uvedno, že se jedná o modelovou situaci. Při ověřování odborných kompetencí Vedení provozní dokumentace v úseku prádelny a čistírny, Realizace reklamačního řízení se zákazníkem, Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány a Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků prádelny a čistírny se budou všechna kritéria hodnocení ověřovat na modelových situacích.

 

Ověřování odborných kompetencí bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému vykonání služby praní a čištění prádla a oděvů. Konkrétní skladba zakázky vyplyne z aktuálního složení zakázek v provozovně čistírny.

 

Při ústním ověření uchazeč stručně vlastními slovy vysvětlí a popíše témata vycházející z obsahu kritérií, v nichž je tento způsob ověření uveden, např. vysvětlí pojem, jeho uplatnění v praxi, popíše řešení situace, uvede příklady použitých materiálů obvyklých textilních výrobků apod.

 

Pro písemné a ústní ověření připraví autorizovaná osoba zadání úkolů na základě obsahu jednotlivých kritérií hodnocení, u kterých je tento způsob uveden; uchazeč písemně zpracuje odpovědi na zadané otázky a úkoly (může i s využitím PC) a detaily doplní ústně - při ověřování odborné kompetence Orientace v normách a předpisech pro čištění prádla, oděvů a jiných výrobků uchazeč k doplnění informací použije normy, vyhlášku a oborové specifikace, které se k podmínkám provozu čistírny vztahují.

 

Při ověřování odborných kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

 

V případě, že je v hodnoticím standardu uvedeno, že je splnění kritéria zapotřebí předvést na modelové situaci, rozumí se tím obvykle komunikace uchazeče se zkoušejícím, který bude simulovat konkrétní situaci a uchazeč bude konkrétní situaci řešit, jako kdyby se jednalo o situaci reálnou, např. simulovaný rozhovor se zákazníkem, simulované řešení havarijní situace, simulovaný zápis do provozní evidence, simulovaný zápis do účetních dokladů společnosti apod.

 

Při hodnocení odborných kompetencí sleduje zkoušející uchazeče z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren v průběhu plnění všech zadaných úkolů, tj. jak zásady zachovává při obsluze všech strojů a zařízení nebo při provádění souvisejících činností v provozu, kde se koná zkouška. Není požadováno zkoušet dodržování BOZP na samostatném úkolu.

 

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i senzoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality vyprání nebo vyčištění, případně odstranění skvrn. Předmětem hodnocení bude i kreativita, manuální zručnost uchazeče a důraz bude kladen na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na chemii nebo textilní výrobu nebo oděvnictví + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo v řídicích pozicích v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti chemie nebo textilní výroby nebo oděvnictví nebo kožedělné výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo v řídicích pozicích v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla.

 3. Vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářského studijního programu se zaměřením textilním nebo oděvním nebo kožedělným nebo chemickým nebo strojírenským nebo elektrotechnickým nebo ekonomickým a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo v řídicích pozicích v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla.

 4. Profesní kvalifikace 31-066-M Technik/technička čistírny + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo v řídicích pozicích v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici provozovnu chemické čistírny oděvů a mokrého čištění vybavenou na odpovídající úrovni, tzn. minimálně následující materiálně-technické vybavení:

 

 • Čistírna oděvů, která zajišťuje stálý příjem zakázek v provozovně a současně zajišťuje pravidelný svoz zakázek ze smluvních sběren zakázek
 • Provoz, který eviduje zakázky také elektronickou formou
 • Provoz vybavený chemickým čisticím strojem na bázi perchloretylénu nebo jiného chemického rozpouštědla se záchytem koncentrovaných par rozpouštědla; současně musí být provoz vybaven technologií pro mokré čištění, tj. pracím a sušicím strojem včetně potřebných pracích prostředků pro mokré čištění
 • Provoz vybavený detašovacím stolem nebo boxem, kompletní sadou polyfunkčních detašovacích prostředků
 • Provoz vybavený žehlicím stolem pro studené žehlení, tj. s odsáváním par ze žehlicího stolu, a žehlicí napařovací figurínou
 • Provoz vybavený pracím strojem s odstřeďováním (wash-extraktorem) a sušicím strojem pro běžné praní a sušení zakázek
 • Oděvy: Pánské sako, kalhoty, péřová bunda, usňová bunda, dámské společenské šaty, funkční sportovní bunda, zimní kabát, usňový oděv, plášť, košile, od každého minámálně 1 kus
 • Vzorky textilií se čtyřmi druhy skvrn - od každého druhu skvrny minimálně 1 vzorek (může být i oděv nebo textilní výrobek)
 • Oborová specifikace OS P 80-14-13 Vrchní oděvy - Kategorizace z hlediska účelu používání; ČSN EN 13 402-3 (80 7035) Označování velikostí oblečení - část 3: Rozměry a intervaly; ČSN EN ISO 3758 (80 0005) Textilie – Symboly pro ošetřování; oborová specifikace a normy vždy v platném znění
 • Občanský zákoník, zákon o účetnictví, živnostenský zákon, zákon o ochraně spotřebitele; všechny zákony v platném znění
 • Technická dokumentace pro konkrétní stroje a zařízení (manuály, návody k obsluze strojů a zařízení v čistírně, schémata strojů a zařízení)
 • Zakázky na chemické a mokré čištění textilních výrobků a oděvů podle aktuální zakázky firmy
 • Běžná provozní dokumentace: Formuláře příjmových listů zakázek, formuláře reklamačních proptokolů - všechny v počtu minimálně 5 kusů, provozní evidence
 • Sada modelových situací pro řešení simulovaných konkrétních situací (minimálně 1 modelová situace ke každému kritériu hodnocení, ke kterému je modelová situace uvedena
 • Místnost pro provedení písemné zkoušky vč. ústního ověření, vybavená PC

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 45 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace prádelen a čistíren ČR, z. s., Brno

Prádelna a čistírna Jihlava, s. r. o., Jihlava

Prádelna a čistírna Manela Vyškov, Vyškov