Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Slévárenský technik metalurg
Platnost standardu: Od 10.4.2018 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Strojírenská metalurgie (21-44-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Slévárenský technik metalurg 21-057-M 4
Slévárenský technik mistr 21-036-M 4
Slévárenský technik řízení jakosti 21-058-M 4
Slévárenský technik technolog 21-038-M 4
Slévárenský technik technolog IT 21-076-M 4
Slévárenský technik mistr 21-036-M 4
Slévárenský technik technolog 21-038-M 4
Slévárenský technik technolog IT 21-076-M 4
Slévárenský technik řízení jakosti 21-058-M 4
Slévárenský technik metalurg 21-057-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Slévárenský technik (21-99-M/10) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Slévárenský technik mistr 21-036-M 4
Slévárenský technik technolog 21-038-M 4
Slévárenský technik technolog IT 21-076-M 4
Slévárenský technik řízení jakosti 21-058-M 4
Slévárenský technik metalurg 21-057-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi