Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik školkař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Lesnictví (41-46-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Lesní technik lesník / technička lesnice pro pěstební činnost 41-055-M 4
Lesní technik lesník / technička lesnice pro těžební činnost 41-054-M 4
Lesní technik myslivec / technička myslivkyně 41-056-M 4
Lesní technik školkař / technička školkařka 41-065-M 4
Lesní technik taxátor / technička taxátorka 41-066-M 4
Lesní technik/technička pro obchod, expedici a dopravu dříví 41-062-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
7.5.2014 14.3.2020 7.5.2014
14.1.2020 20.10.2022 17.12.2019