Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Letecký mechanik pro letadlové agregáty
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Letecký mechanik (23-45-L/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Letecký mechanik / letecká mechanička pro drak 23-096-M 4
Letecký mechanik / letecká mechanička pro letadlové agregáty 23-098-M 4
Letecký mechanik / letecká mechanička pro pohonné jednotky 23-097-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Letecký mechanik (23-99-M/11) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Letecký mechanik / letecká mechanička pro drak 23-096-M 4
Letecký mechanik / letecká mechanička pro letadlové agregáty 23-098-M 4
Letecký mechanik / letecká mechanička pro pohonné jednotky 23-097-M 4
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
1.12.2015 5.4.2019 1.12.2015
5.2.2019 20.10.2022 15.1.2019