Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických postupech a profesi výroby 3D animace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkce a kompetence jednotlivých členů týmu ve studiu 3D animovaného filmu Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit výrobu 3D animovaného filmu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Orientace v normách a technologických postupech výroby 3D animace s využitím techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít, nastudovat a otestovat podklady pro vytvoření layoutu, analyzovat storyboard (obrazový scénář). Zkontrolovat funkčnost všech animovaných a vizuálních objektů, zvukových stop, nutných k realizaci zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné nastavení projektu ve vybraném 3D programu pro práci - použít adresářovou strukturu projektu pro jednotlivé soubory scény. Zvolit správné pojmenování a ukládání scén, objektů, textur, výstupů apod. Praktické předvedení
c Provést v příslušném animačním programu základní pózy, časování a kompozici do kamery podle zadání Praktické předvedení
d Zkompletovat layouty jednotlivých záběrů do videosouboru. Uložit verzi pro další zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Výroba layoutu - animační příprava pro 3D animaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit program dle zadaných kritérií - velikost výstupního formátu, délky záběru, kamery, zvukové stopy, FPS Praktické předvedení
b Zpracovat tři zadané záběry o maximální délce 200 oken (frames). Navrhnout a vhodnou formou odprezentovat (skica, video) pohybové řešení záběrů na základě obrazového scénáře Praktické předvedení
c Provést v příslušném animačním programu základní pózy, časování a kompozici do kamery podle zadání Praktické předvedení
d Zkompletovat layouty jednotlivých záběrů do videosouboru. Uložení nové verze pro další zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Výroba klíčových póz 3D animace - blocking

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat tři záběry dle zhotoveného layoutu do hlavních póz (key poses). Zvolit vhodnou metodu tvorby póz v čase (Pose-to-Pose [od pózy k póze], Straight Ahead [přímo vpřed] nebo kombinací) na základě charakteru záběru a odůvodnit takové řešní Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat hrubou animaci především s využitím principů anticipation (předjímání), staging (scéna), timing (časování), follow through/overlapping (dotah a překryv pohybu), slow in-out (náběh, doběh), exaggaration (nadsázka), appeal (charisma) Praktické předvedení
c Zkompletovat hrubou animaci (blocking) jednotlivých záběrů do videosouboru. Uložit verzi pro další zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Finalizace 3D animace - polishing

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat tři záběry dle hrubé animace (blocking) do plynulé fáze pohybu (spline, polish). Přidat do záběru detaily a kvalitativní elementy v kontextu základních principů squash and stretch (zploštění, natahování), arcs (pohyb v křivce), secondary action (sekundární animace) apod. Praktické předvedení
b Zkontrolovat a vyčistit animační křivky v křivkovém editoru (graph, curve editor), vytvořit archiv projektu (komprimovaný soubor s veškerým obsahem práce). Praktické předvedení
c Zkompletovat finální podobu tří záběrů do jednoho videosouboru. Odezvdat kompletní výstupy animací dle zadaných kritérií k posouzení (reference, layout, blocking, polish) s archivem projektu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě 30 dní před vlastní zkouškou:

  • profesní životopis,
  • ukázky práce na minimálně 3 animovaných projektech s uvedením konkrétních činností, které na projektu uchazeč vykonal (na CD/DVD nosiči).

 

Při zahájení vlastního ověřování uchazeč obdrží od autorizované osoby technický scénář v rozsahu 3 záběrů celkové délky od 7 do 10 vteřin s tématem animace jednoho charakteru (figura), popis charakteristiky figury, voiceover (zvukový záznam a jeho výpis), popis filmového stylu animace, námět na charakterovou animaci s jednou figurou a animovatelný model figury v adresářové struktuře projektu.

 

Při hodnocení práce uchazeče je kladen důraz zejména na:

  • dodržení technického scénáře dle zadání,
  • dodržení stylu, charakteru a kvality animace.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bohemian Multimedia, spol. s r. o.

Alkay Animation Prague, s. r. o.

Pavel Hruboš

Jakub Sršeň