10.03.2015

O projektu NSK

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný, oborově a hierarchicky strukturovaný registr profesních kvalifikací uznávaných na pracovním trhu v ČR. Je základem systému ověřování a uznávaní výsledků předchozího učení, který je novou cestou k získání plnohodnotné kvalifikace - ta se v ČR postupně stává stejně významnou jako cesta dosavadní a donedávna jediná - školní vzdělávání.

Management projektu

Ivo Jupa, hlavní manažer projektu

 

Jan Peška, systémový koordinátor - zástupce hlavního manažera