21.03.2014

Firma Apt PRODUCTS s. r. o. z Karlovarského kraje se aktivně zapojila do Národní soustavy kvalifikací (NSK). Zabývá se zpracováváním hliníkových profilů a plechů pro automobilový a elektrotechnický průmysl, vyrábí chladiče pro elektrotechniku, hliníkové klece elektromotorů, střešní systémy osobních automobilů a karosářské díly a dveře autobusů. O tom, jaký přínos má projekt NSK pro její firmu, jsme hovořili s HR manažerkou Silvií Hanykýřov

S jakými problémy na trhu práce se nejčastěji potýkáte?

Naše společnost se zabývá zpracováváním hliníkových profilů a plechů pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Najít kompetentní zaměstnance z této oblasti není vůbec jednoduché. Na trhu práce je uchazečů, kteří mají strojírenské či elektrotechnické vzdělání, poskrovnu a o studium těchto oborů je malý zájem. Proto nám nezbývá nic jiného, než si zaškolovat své zaměstnance na základě vlastních zaškolovacích plánů nebo využít možnosti NSK, kdy prostřednictvím autorizované osoby můžeme své zaměstnance vzdělávat sami, nastavit tak laťku standardu na příslušných pracovních pozicích a umožnit získat zaměstnancům osvědčení o profesní kvalifikaci v požadovaném oboru.

Jak jste se o systému NSK dozvěděla?

O systému NSK jsem se poprvé dozvěděla prostřednictvím zástupce pro projekt NSK Vlastimila Hromíře. V době jeho návštěvy byla naše společnost ve fázi, kdy jsme sestavovali kompetenční modely pro jednotlivé pracovní pozice ve firmě. Systém NSK nám pomohl tyto kompetenční modely sestavit a jasně definovat jednotlivé úrovně požadovaných kompetencí, které se dále promítají do všech personálních procesů, jako je nábor a přijímání zaměstnanců, řízení pracovního výkonu, hodnocení, odměňování a v neposlední řadě i vzdělávání.

Co pozitivního Vám systém NSK přinesl?

Tento systém mě nenásilně přiměl pohlížet na uchazeče jinak než doposud. Je důležité nestavět jen na vzdělání uchazeče, ale hodnotit jeho kompetence, které získal i jinak, například v pracovních procesech u předchozích zaměstnavatelů, na školeních, kurzech nebo samovzděláváním. Doba se změnila. Pravidla v průmyslovém věku lidem říkala, aby chodili do školy, dobře se učili, našli si jisté zaměstnání a pak v něm zůstali až do konce života. Pravidla v informačním věku lidem říkají, aby chodili do školy, dobře se učili, našli si práci, získali pro ni kvalifikaci, našli si další práci, získali novou kvalifikaci atd. V průmyslovém věku se všechno měnilo pomaleji. To, co se lidé naučili ve škole, mělo platnost poměrně dlouhou dobu. V informačním věku se vědomosti lidí stávají zastaralými velmi rychle. Vědomosti jsou sice důležité, ale mnohem důležitější je, jak rychle se dokážou lidé učit a přizpůsobovat novým informacím. Většina lidí se obvykle brání změnám. Jsou však lidé, kteří si uvědomují, že udržet se na trhu práce do vysokého věku znamená neustále se vzdělávat a zvyšovat svou kvalifikaci, a vědí, že změny přinášejí i nové příležitosti.

Jaká jsou v tuto chvíli vaše očekávání v souvislosti se systémem NSK?

Očekávám, že NSK bude do budoucna zaměstnavatelům nadále poskytovat nové možnosti v oblasti dalšího vzdělávání, bude se dále rozvíjet a pracovat na sobě. Věřím, že mezi námi personalisty je mnoho nadšenců, kteří, stejně jako já, budou možnosti NSK propagovat a tím budou aktivně podporovat spolupráci trojlístku stát, vzdělavatel a zaměstnavatel v oblasti celoživotního učení. A zároveň podpoří zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnavatelů v celé České republice. Mé poděkování patří Vlastimilu Hromířovi za to, že naši společnost oslovil a mohla jsem se o tomto nástroji moderního personalisty dozvědět. Systému NSK přeji mnoho dalších nadšenců a propagátorů.

A něco na závěr…….

Mé poděkování patří panu Vlastimilu Hromířovi, že naši společnost oslovil a mohla jsem se o tomto nástroji moderního personalisty dozvědět. Systému NSK přeji mnoho dalších nadšenců a propagátorů.