22.07.2015

Na trhu práce lze očekávat další oživení, firmy se chystají nabírat nové pracovníky. Poptávka dokonce převyšuje nabídku zaměstnanců a ve velkých městech a průmyslových zónách hlásí podniky jejich kritický nedostatek. Nejvíce chybí řemeslníci, technici, obchodní zástupci i účetní.

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro třetí čtvrtletí 2015 optimistické náborové plány. 9 procent z nich očekává nárůst počtu pracovních sil, 2 procenta předpovídají snížení počtu pracovních sil a 88 procent nepředpokládá žádné změny.

Stále přetrvávajícím problémem je ale nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Oproti minulým létům se opět zvýšilo procento zaměstnavatelů, kteří mají problémy s obsazením volných pracovních míst z důvodu nedostatku vhodných uchazečů. Vyplývá to z průzkumu Manpower Index trhu práce pro třetí čtvrtletí 2015, který byl uskutečněn na reprezentativním vzorku 750 firem. 

"Na trhu práce pozorujeme skutečnou euforii a nevídané oživení, které připomíná roky 2006 – 2008, než vypukla ekonomická krize. Trh práce se v posledních několika měsících výrazně proměnil ve prospěch uchazečů o zaměstnání. Hlavním tahounem oživení na trhu práce je automobilový sektor, který vytváří nová místa nejen v samotných automobilkách, ale v celé síti jejich subdodavatelů. Masivní nábory realizujeme také ve velkých logistických centrech a call centrech po celé republice. Na druhé straně v několika regionech zůstává vysoká nezaměstnanost a překonání této disproporce bude nadále velkou výzvou pro stát, firmy a jednotlivce," uvádí Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika. 

Porovnání dle odvětví a regionů

Zaměstnavatelé v osmi z deseti odvětvích předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídá odvětví Stavebnictví, Zpracovatelský průmysl a Finance, pojištění, nemovitosti, a to +10 procent. Jen jedno odvětví očekává mírný pokles počtu pracovních sil - Těžba nerostných surovin s hodnotou -1 procento. Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody vykazuje nula procent. 

Z hlediska regionálního rozdělení očekávají nárůst pracovních sil prakticky všude. Nejsilnější Čistý index trhu práce +13 procent hlásí Morava. Zaměstnavatelé v Praze a v Čechách hlásí Index ve výši +4 procenta. V porovnání s předchozím čtvrtletím zůstávají náborové plány ve všech třech regionech relativně stabilní, mírný nárůst o 4 procentní body lze zaznamenat v regionech Praha a Morava, v Česku pouze o 1 procentní bod. 

Kde brát lidi

Společnosti se ale stále potýkají s nedostatkem kvalifikované síly. Tento trend výrazně poklesl v roce 2008 v důsledku ekonomické krize a poklesu náborových aktivit. V době začátku průzkumu v roce 2006 byla globální hodnota na 40 procentech, v roce 2007 na 41 procentech, od roku 2008 byla na hodnotách 30–31 procent.

S oživující se ekonomikou a klesající nezaměstnaností firmy uvádějí rostoucí obtíže s obsazováním volných pracovních míst, celosvětově toto číslo vzrostlo na 38 procent podniků v roce 2015. "I v době poměrně vysoké nezaměstnanosti společnosti těžko hledají vhodné kandidáty pro celou řadu pracovních pozic. Požadavky firem na zaměstnance se s technologickým pokrokem mění stále rychleji. Mnohem rychlejším tempem než se vyvíjí kvalifikační struktura populace. Navíc demografický vývoj vede k tomu, že aktivní populace ve vyspělých zemích se zmenšuje. Lidí je tedy na trhu práce stále méně a tito lidé mají stále více nevhodnou kvalifikaci a dovednosti. Očekáváme, že nedostatek vhodných lidí na trhu práce v nadcházejících letech bude stále citelnější," říká Rezlerová.

Nejhorší výsledky vykazuje stejně jako v posledních několika letech Japonsko s 83 procenty a Peru s 68 procenty. Naopak Irsko, Velká Británie a Španělsko zůstávají mezi zeměmi, kde si zaměstnavatelé tolik nestěžují na nedostatek vhodných pracovníků. 

Situace v České republice je podle Rezlerové pro zaměstnavatele relativně příznivá, i když se ve srovnání s předchozím rokem o 7 procentních bodů pohoršila na 18 procent. Téměř každá pátá firma nemůže najít vhodné uchazeče. Česko je zároveň jedna ze zemí s nejnižším Manpower indexem trhu práce, který sleduje náborové plány zaměstnavatelů na další kvartál. To ukazuje na poměrně rigidní pracovní trh ve srovnání s asijskými, americkými nebo východoevropskými zeměmi.

"Na trhu chybí především lidé s technickým vzděláním. Řemeslníci, technici, mechanici, obchodníci a pracovníci informačních technologií se již tradičně dostávají do první desítky žebříčku pozic, na které firmy nejhůře hledají vhodné kandidáty. Novým trendem na trhu práce od letošního roku je rostoucí nedostatek vhodných pracovníků i na nekvalifikovaná pracovní místa, jako jsou například montážní dělníci nebo skladníci," komentuje Rezlerová a dodává: "Zaměstnavatelé předpokládají, že nedostatek vhodných talentů sníží jejich schopnost vyhovět zákazníkům, a zároveň že se sníží jejich produktivita a konkurenceschopnost. Nedostatek kandidátů s vhodným profilem na všechny typy pozic bude znamenat významnou brzdu pro rozvoj českých firem a zpomalí další pokles nezaměstnanosti."

Firmy nedělají dost

Hlavním důvodem, proč tuzemští zaměstnavatelé nemohou obsadit volné pozice, je především nedostatečná odezva na jejich personální inzerci a další náborové aktivity. Dále je to nedostatek tvrdých dovedností, především těch technických nebo chybějící specifická kvalifikace a oprávnění.

Podle Rezlerové všichni hledají "supermana", což je například požadavek na technika s manažerskými, obchodními a komunikačními dovednostmi a dobrou jazykovou výbavou. Takoví lidé už ale na trhu nejsou.

V nadcházejících letech bude důležité mít ve firmách takové lidi, kteří se dokáží přizpůsobovat neustálým změnám tím, že budou ochotni učit se nové věci, budou otevření pokroku a případně budou schopni měnit profesi i několikrát za kariéru. Pro podniky to představuje velkou výzvou, protože musí mít nastavené systémy identifikace talentů a systémy rozvoje zaměstnanců.

Zatím ale nic z toho nemají. Pouze 31 procent z nich nabízí různé formy alternativních forem práce. 27 procent zaměstnavatelů nemá v současnosti žádnou strategii pro řešení nedostatku talentů. Jen 24 procent se zaměřuje na rozvoj stávajících zaměstnanců a nástupnictví, to znamená na vytváření interních zdrojů budoucích talentů. 18 procent hledá nové zdroje talentů a jen 13 procent zaměstnavatelů zkouší nové formy náboru.

"Je potřeba změnit přístup k náboru a zapojit do HR kreativní marketingové myšlení – zaměřit se na nové cílové skupiny a nevyužité zdroje, protože používání stále stejných postupů nevede k nalezení nových zdrojů talentů. Stejně důležitý jako produktový marketing bude v příštích letech personální marketing, kdy budou firmy neustále sledovat a analyzovat své konkurenty na trhu práce a budou zavádět taková opatření, abyste se stali preferovaným zaměstnavatelem," říká Rezlerová.

Podle ní nedostatek talentů podniky stále více nutí, aby měnily přístup k náborům a ke způsobu, jakým pracují s lidskými zdroji. Budou muset změnit svůj přístup ke svým zaměstnancům a klást mnohem větší důraz na jejich rozvoj, motivaci a efektivní organizaci. 

Firmy, které na trhu nemohou najít vhodné zaměstnance, jsou nuceny přehodnotit personální politiku, procesy a motivační systémy tak, aby mohly využít rezervy na trhu práce. Osvícené společnosti spolupracují se školami, otevírají si vlastní učiliště nebo zavádějí trainee programy, aby si vychovaly talentované absolventy. Umožňují zaměstnancům flexibilní formy práce, jako například částečné úvazky nebo práci z domova, aby využily kapacitu motivovaných matek a otců na rodičovské dovolené. Nebo zhodnotí zkušenosti lidí v předdůchodovém a důchodovém věku tak, že z nich udělají interní trenéry, kouče nebo auditory. 

Zdroj: probyznysinfo.ihned.cz, všm