Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožařský technik designér a modelář
Platnost standardu: od 15.8.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost norem pro kožedělnou výrobu a schopnost orientovat se v nich, předvést dohledání pomocí informačních technologií Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat složení předloženého výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
c Sestavit dle předloženého vzorku pracovní postup pro zhotovení výrobku s využitím technické dokumentace, popsat výrobní způsob Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci, popsat podklady pro předložený vzorek Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zdůvodnit nutnost vedení a používání norem a technické dokumentace pro danou kožedělnou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Navrhování modelů a vzorů méně náročných galanterních výrobků a obuvi podle požadavků zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a sestavit technický návrh podle požadavků např. zákazníka Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Založit technickou a technologickou dokumentaci Praktické předvedení
c Vypracovat grafický návrh na PC vzorové dokumentace pro určený úsek výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Konstrukce vzorů méně náročných galanterních výrobků a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit konstrukční síť pro zadaný střih obuvi Praktické předvedení
b Zhotovit podle vypracované konstrukční sítě šablony pro zadaný střih obuvi Praktické předvedení
c Stanovit na základě technologických podkladů vhodné materiály pro výrobní proces Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba a rozvádění šablon pro výrobu obuvnických a galanterních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a sestavit návrh šablon podle zadání Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zvolit vhodné materiálové provedení jednotlivých dílců Praktické předvedení
c Vypracovat na PC vzorové dokumentace pro určený úsek výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování designu pro nové, méně náročné modely a vzory galanterních výrobků a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit dvě odlišné varianty nového vzoru obuvi při zadání střihu a použitých materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vytvořit nový model galanterního výrobku podle zadaných kritérií provedení Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Navrhnout konstrukční řešení výrobku z předem definovaného materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování modelů a vzorů méně náročných galanterních výrobků a obuvi podle typizovaných postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat předložené materiály, provést jejich specifikaci a určit použití pro konkrétní úsek výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Navrhnout konstrukční síť stélky obuvi podle zadaného velikostního čísla a šířkové skupiny obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zhotovování modelů méně náročných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit vzorovou konstrukční síť pro lodičkový střih obuvi Praktické předvedení
b Zhotovit šablony pro zadaný vzor jednoduchého galanterního výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=6285&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku kožedělné výroby.

Zkoušející připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřované kompetence.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů. Bude sledována celková kvalita vypracování a provedení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín