Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník výroby drobných dřevěných výrobků
Platnost standardu: od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava a manipulace s materiálem pro výrobu drobných dřevěných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat materiály s ohledem na jejich vlastnosti a zadaný výrobek Praktické předvedení
b Zvolit množství a kvalitu materiálu Praktické předvedení
c Určit způsob manipulace s materiálem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Volba postupu práce a měření materiálu při výrobě drobných dřevěných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný postup práce pro výrobu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Správně rozměřit materiály při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Obsluha jednoduchých strojů a zařízení při výrobě drobných dřevěných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby strojního opracování dřeva Ústní ověření
b Zvolit strojní zařízení pro opracování materiálů podle konkrétního zadání výroby Praktické předvedení
c Provést obsluhu základních dřevoobráběcích strojů a zařízení při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
d Provést úklid a běžnou údržbu použitých strojů a zařízení při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Výroba jednoduchých drobných dřevěných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit tři jednoduché drobné dřevěné výrobky dle zadání Praktické předvedení
b Ručně opracovat a zkompletovat dřevěný výrobek Praktické předvedení
c Provést jednoduchou povrchovou úpravu a dokončení dřevěného výrobku Praktické předvedení
d Dodržet zásady BOZP při všech pracovních operacích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Skladování dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit způsob skladování a uskladnit dřevařské výrobky a polotovary podle platných předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržet zásady BOZP při skladování a manipulaci s dřevařskými výrobky a polotovary Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Balení a expedice dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby expedice a dopravy dřevařských výrobků a polotovarů Ústní ověření
b Předvést způsoby balení výrobků nebo polotovarů podle jejich charakteru a množství podle konkrétního zadání při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Nakládání s odpadem při výrobě dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a roztřídit odpady vzniklé při výrobě dřevařských výrobků a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit způsoby skladování a zpracování odpadu vzniklého při výrobě dřevařských výrobků a polotovarů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=102290&kod_sm1=31).

 

Při zkoušce jsou ověřovaná kritéria hodnocení sestavena v dílčí pracovní procesy. Uchazeč vykoná přípravné, obslužné a manipulační práce na materiálu a polotovarech související se zadáním výroby jednoduchých drobných dřevěných výrobků. Jedná se především o výrobu a činnosti, které jsou vhodné zejména pro osoby se změněnou pracovní schopností, případně i pro osoby s tělesným postižením.

 

Během zkoušky uchazeč předvede vykonání minimálně těchto pracovních činností:

a)stanovení pracovních postupů a metod dle zadání výroby,

b)výběr a kontrolu výchozího materiálu a polotovarů,

c)obsluhu jednoduchých dřevoobráběcích strojů a zařízení,

d)obrábění a tvarování minimálně tří různých drobných kuchyňských či jiných drobných výrobků ze dřeva (např. vařečky, kvedlačky, vály, mašlovačky, lžíce, nože, vidličky, obracečky, medonosky, dávkovače soli, prkénka, šatní ramínka, kuchyňské doplňky, kuchyňská prkénka, dveřní prahy, hůlky a spojovací kolíčky apod.),

e)běžný úklid a každodenní údržbu použitých strojů a zařízení,

f)kompletaci, dohotovení a úpravu konečného vzhledu minimálně jednoho drobného dřevěného výrobku složeného z několika částí,

g)provede zabalení a expedici vyrobených drobných kuchyňských či jiných drobných výrobků ze dřeva podle konkrétního zadání.

 

Při ověřování kritérií způsobem "praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu nebo řešení.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA, s. r. o., Blatno

ESOZ Chomutov, příspěvková organizace

KERNER, s. r. o., Chomutov

DTV, s. r. o., Stárkov