Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 5.2.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce a opravář strunných hudebních nástrojů (33-99-M/06) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů 33-041-M 4
Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů 33-040-M 4
Výrobce a opravář smyčců 33-039-M 4
Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů 33-038-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
5.8.2013 5.4.2019 30.7.2013