Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce rámových dřevostaveb
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Montážník dřevostaveb (33-99-H/14) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Montážník dřevostaveb 33-050-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace Montážník dřevostaveb (kód:33-050-H) souvisí s profesní kvalifikací Výrobce masivních bloků dřevostaveb (kód:33-043-H).
Profesní kvalifikace Montážník dřevostaveb (kód:33-050-H) souvisí s profesní kvalifikací Výrobce rámových dřevostaveb (kód:33-044-H).
Profesní kvalifikace Montážník dřevostaveb (kód:33-050-H) souvisí s profesní kvalifikací Výrobce skeletových dřevostaveb (kód:33-046-H).
Profesní kvalifikace Montážník dřevostaveb (kód:33-050-H) souvisí s profesní kvalifikací Výrobce roubenek a srubů (kód:33-045-H).
Profesní kvalifikace Montážník dřevostaveb (kód:33-050-H) souvisí s profesní kvalifikací Tesař pro zhotovování, montáž a opravy dřevostaveb (kód:36-073-H).

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
24.10.2014 19.8.2020 24.10.2014