Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 19.8.2020, pokud byl termín stanoven před 19.6.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou konstrukční a technologickou dokumentaci v tištěné i elektronické formě, orientovat se ve značení materiálu a kótování Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít technickou dokumentaci pro řešení zadaného úkolu Praktické předvedení
c Převzít podklady (projekty, výkresy, sestavy), zaznamenat do stavebního (montážního) deníku chybějící podklady pro montáž Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle výrobní dokumentace dřevostavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat základovou desku včetně provedení zápisu do předávacího protokolu (stavebního deníku) a provést její případnou úpravu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést přejímku, vykládku, kontrolu úplnosti a kvality stavebního a spojovacího materiálu a jejich uskladnění Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit pracovní postupy a metody montáže Ústní ověření
d Dodržovat zásady BOZP a vhodně používat pracovní pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování jednotlivých konstrukčních prvků dřevostaveb spojovacími prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat základní druhy dřevěných a kovových spojovacích prostředků a používaných lepidel Písemné ověření
b Uvést druhy konstrukčních spojů pro spojování jednotlivých částí Písemné ověření
c Určit vhodné konstrukční spoje pro daný druh spojovaných částí a vyrobit předepsaný spoj Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady BOZP a vhodně používat pracovní pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba ručního elektrického a pneumatického nářadí a strojků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části ručního elektrického a pneumatického nářadí, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby Ústní ověření
b Připravit a nastavit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést pomocí elektrického a pneumatického nářadí a strojků zadané operace Praktické předvedení
d Provést údržbu ručního elektrického a pneumatického nářadí Praktické předvedení
e Ošetřit a uložit nástroje a nářadí používané při opracování dřeva Praktické předvedení
f Dodržovat BOZP a řídit se při práci technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování základního prahu a montáž obvodových stěn dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat celistvost hydroizolace podlahy resp. základové desky a provést její případnou úpravu Praktické předvedení
b Rozměřit a ukotvit základní práh, stavební dílec Praktické předvedení
c Osadit obvodové stěny na základový práh a provést zavětrování Praktické předvedení a ústní ověření
d Spojit přilehlé stěny v rozích a zajistit jejich vzduchotěsnost Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkontrolovat rovinnost a kolmost stěn a stavebních otvorů a provést jejich případnou úpravu Praktické předvedení
f Vyplnit konstrukce izolačními materiály a provést opláštění plošnými materiály Praktické předvedení a ústní ověření
g Dodržovat zásady BOZP a vhodně používat pracovní pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž vnitřních stěn dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž vnitřních nosných a nenosných stěn na základový práh a provést zavětrování Praktické předvedení a ústní ověření
b Spojit přilehlé stěny v rozích Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat rovinnost a kolmost stěn a stavebních otvorů a provést jejich případnou úpravu Praktické předvedení
d Vyplnit konstrukce izolačními materiály a provést opláštění plošnými materiály Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat zásady BOZP a vhodně používat pracovní pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování stropních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Osadit stropní konstrukce na obvodové a vnitřní nosné stěny Praktické předvedení a ústní ověření
b Zajistit vzduchotěsnost v místě styku stropu a stěny Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat rovinnost a kolmost stropní konstrukce Praktické předvedení
d Zajistit stropní konstrukce k nosným stěnám Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyplnit konstrukci izolačními materiály a provést opláštění plošnými materiály Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat zásady BOZP a vhodně používat pracovní pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž krovu a kladení pojistné izolace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu rozměrových požadavků nosných stěn a stropu Praktické předvedení
b Provést montáž krovu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zajistit nosné prvky spojovacími prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
d Osadit krov bedněním popř. kontralatěmi a pojistnou izolací Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyplnit konstrukci izolačními materiály a provést vnitřní opláštění deskovými materiály Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat zásady BOZP a vhodně používat pracovní pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování oken, vnějších dveří a rolet

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přejímku a kontrolu kvality výplní stavebních otvorů Praktické předvedení
b Osadit vnější dveře, okna, popř. rolety Praktické předvedení a ústní ověření
c Zajistit vzduchotěsnost v místě styku výplně a přilehlé konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat funkčnost osazených výplní, seřídit kování Praktické předvedení
e Dodržovat zásady BOZP a vhodně používat pracovní pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž interiérových prvků, schodiště, podlahy, vnitřních dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přejímku a kontrolu interiérových prvků stavby Praktické předvedení
b Osadit vnitřní dveře, seřídit kování Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést montáž podlahy a osazení krycích lišt Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést montáž schodiště a zábradlí Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat zásady BOZP a vhodně používat pracovní pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování konstrukcí parozábranou a difuzní folií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat význam, vlastnosti a použití ochranných fólií Písemné ověření
b Provést osazení určených konstrukcí parozábranou a difuzní fólií Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat celistvost, spojení a návaznost fólií Praktické předvedení
d Dodržovat zásady BOZP a vhodně používat pracovní pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování obvodových stěn termoizolačními systémy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam, vlastnosti a použití termoizolačních systémů Písemné ověření
b Vyjmenovat druhy a způsoby osazování termoizolačních systémů Písemné a ústní ověření
c Provést kontrolu podkladu, množství a druhu kotvení termoizolačního materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
d Osadit obvodové stěny termoizolačními systémy Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat zásady BOZP a vhodně používat pracovní pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Impregnace a povrchová úprava konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejpoužívanější druhy, důvody použití a vlastnosti impregnací a ochranných nátěrů dřevostaveb Písemné ověření
b Popsat způsob aplikace a aplikovat impregnační látky a nátěrové hmoty na vybrané stavební prvky Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat zásady BOZP a vhodně používat pracovní pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování splnění kritérií by mělo vést ke zhotovení části dřevostavby (včetně provedení konstrukčních spojů) pro minimálně dva typy dřevostaveb s využitím běžně používaných technologických postupů a měl by být kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím na samostatnost rozhodování a ekonomické hledisko výroby a to takto:

a) jeden z typů bude vybrán z konstrukce dřevostaveb srub nebo roubenka,

b) druhý z konstrukce dřevostaveb skeletová, rámová nebo z masivních bloků.

 

Je nutné ověřit, že uchazeč ovládá příslušné kompetence, přičemž není nutno, aby celou stavbu dokončil. To znamená, že provede montáž části dřevostavby vymezenou odbornými kompetencemi:

a) Osazování základního prahu a montáž obvodových stěn dřevostaveb (např. roh stavby)

b) Montáž vnitřních stěn dřevostaveb (napojení na obvodovou stěnu)

c) Osazování stropních konstrukcí

d) Montáž krovu a kladení pojistné izolace

e) Osazování oken, vnějších dveří a rolet (jeden typ)

f) Montáž interiérových prvků, schodiště, podlahy, vnitřních dveří (pouze např. založení podlahy, jeden kus, jeden typ vnitřních dveří apod.)

g) Osazování konstrukcí parozábranou a difuzní folií

h) Osazování obvodových stěn termoizolačními systémy

i) Impregnace a povrchová úprava konstrukcí

 

Pro splnění praktického předvedení kritérií hodnocení zejména u montážních prací a osazování dřevostaveb jednotlivými stavebními prvky je třeba ke zkoušce zajistit dalšího pomocného pracovníka s profesní kvalifikací montážník dřevostaveb, případně s výučním listem v oboru vzdělání tesař, truhlář (se zaměřením na stavební truhlářství) apod. s minimální praxí 5 let v oblasti montáží dřevostaveb.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě odvedené práce i k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP a PO, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení těchto zásad, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

EBH Haus Ostrava

KODA, s. r. o., Blatno

SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava

ESOZ Chomutov

Pila Chomutov, s. r. o.