Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Výroba hudebních nástrojů (33-43-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů 33-038-M 4
Výrobce a opravář smyčců 33-039-M 4
Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů 33-040-M 4
Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů 33-041-M 4
Výrobce a opravář dechových dřevěných hudebních nástrojů 33-048-M 4
Výrobce a opravář dechových žesťových hudebních nástrojů 33-049-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce a opravář dechových hudebních nástrojů (33-99-M/12) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výrobce a opravář dechových dřevěných hudebních nástrojů 33-048-M 4
Výrobce a opravář dechových žesťových hudebních nástrojů 33-049-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
24.10.2014 20.10.2019 24.10.2014