Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik jízdních kol
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních normách a postupech v oboru jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních normách, rozměrech a jednotkách v oboru jízdních kol Písemné a ústní ověření
b Popsat aktuální základní zákonné vybavení jízdního kola předepsané pro pohyb na veřejných komunikacích Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst technickou dokumentaci a pracovat se servisními příručkami a manuály Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat spoje závitové, lisované a lepené, rozměry a jejich jednotky Písemné a ústní ověření
e Orientovat se v základních zákonných hygienických, bezpečnostních a požárních předpisech vztahujících se k provozování servisu jízdních kol Písemné a ústní ověření
f Charakterizovat požadavky a zásady pro nakládání s odpady (kategorie, třídění a likvidace), uvést důvody jejich dodržování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v materiálech jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat mechanické a technologické vlastnosti (obrobitelnost, svařitelnost …) materiálů jízdních kol Písemné a ústní ověření
b Popsat specifika opracování (řezání, vrtání, broušení …) použitých materiálů (ocel, slitiny hliníku, slitiny titanu, kompozitní materiály) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v typech jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé typy jízdních kol Písemné a ústní ověření
b Identifikovat a popsat konstrukci a vybavení na městském jízdním kole určeném autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat a popsat konstrukci a vybavení na jízdním kole trekking určeném autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
d Identifikovat a popsat konstrukci a vybavení na silničním jízdním kole určeném autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat a popsat konstrukci a vybavení na celoodpruženém horském jízdním kole určeném autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a montáž rámu, vidlice a hlavového složení jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní prvky rámu jízdního kola podle předlohy Písemné ověření
b Zkontrolovat geometrii rámu a vidlice jízdního kola (souosost patek, poloha zadní stavby proti přednímu trojúhelníku) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat polohu držáku pro montáž zadního měniče (přehazovačky) Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu a opracování dosedacích ploch rámů a vidlic pro montáž komponentů Praktické předvedení a ústní ověření
e Opracovat hlavovou trubku pro montáž hlavového složení Praktické předvedení a ústní ověření
f Opracovat středovou spojku pro montáž středového složení Praktické předvedení a ústní ověření
g Opracovat sedlovou trubku pro montáž sedlovky Praktické předvedení a ústní ověření
h Opracovat dosedací plochy rámu a přední vidlice pro montáž kotoučové brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
i Provést opravu vnitřního závitu dle technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
j Opracovat dosedací plochy a kalibrovat závit sloupku přední vidlice pro montáž hlavového složení Praktické předvedení a ústní ověření
k Vyměnit ložisko zadní stavby celoodpruženého rámu Praktické předvedení a ústní ověření
l Charakterizovat kompatibilitu rámů, vidlic a hlavových složení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a montáž řídítek, představce, sedlovky a sedla jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat typy a materiály řídítek a představců, jejich rozměry a kompatibilitu Písemné a ústní ověření
b Provést montáž rovných řídítek včetně dalších komponentů na vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést montáž silničních řídítek, včetně dalších komponentů a omotávky Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat typy a materiál sedlovek a sedel, jejich rozměry a kompatibilitu Písemné a ústní ověření
e Provést montáž sedlovky a sedla Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést montáž teleskopické sedlovky s hydraulickým ovládáním Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a montáž středového složení, klik a pedálů jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat typy a rozměry klik a středových složení Písemné a ústní ověření
b Provést montáž seřiditelného středového složení a seřídit vůli Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést montáž středového složení s vnějšími ložisky Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést montáž středového složení Press Fit Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat základní typy pedálů Písemné a ústní ověření
f Provést opravy závitu v klice pro montáž pedálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a montáž řadících systémů jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní druhy řadicích systémů jízdních kol (řazení, měniče, náboje s vnitřním řazením) Písemné a ústní ověření
b Popsat kompatibilitu řadicích systémů podle vzorků Písemné a ústní ověření
c Namontovat a seřídit kompatibilní řazení, přední měnič (přesmykač) a zadní měnič (přehazovačka) na horské kolo Praktické předvedení a ústní ověření
d Namontovat zadní kolo s nábojem s vnitřním řazením (převodovkou) a řazení seřídit Praktické předvedení a ústní ověření
e Namontovat a seřídit kompatibilní elektronické řazení, přední měnič (přesmykač) a zadní měnič (přehazovačku) na silniční kolo Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a montáž převodových systémů jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat převodové systémy jízdních kol (řetězový, řemenový …) Písemné a ústní ověření
b Provést výběr řetězu, montáž a demontáž podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat řetězovou linku, význam a způsob ověření Písemné a ústní ověření
d Zkontrolovat opotřebení převodníku, pastorku a řetězu Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést výběr, montáž a demontáž kazetového pastorku (kazeta) podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést demontáž a montáž volnoběžného pastorku Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést výběr a montáž převodníků podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a montáž brzd jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy a popsat funkci brzdových systémů jízdních kol Písemné a ústní ověření
b Namontovat kompletní ráfkovou brzdu Praktické předvedení a ústní ověření
c Namontovat kompletní mechanickou nebo hydraulickou kotoučovou brzdu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyměnit těsnění v brzdiči a brzdové páce hydraulické brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkrátit hadici hydraulické brzdy a brzdu odvzdušnit Praktické předvedení a ústní ověření
f Srovnat brzdový kotouč kotoučové brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a kompletace kol jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat typy, rozměry a kompatibilitu nábojů, paprsků a niplů, ráfků, plášťů a galusek Písemné a ústní ověření
b Provést kontrolu, výměnu a seřízení ložisek náboje Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést zaplétání a centrování kola Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit délku paprsků (pro zadaný náboj a ráfek) a provést zapletení zadního kola Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkontrolovat napnutí paprsků tenzometrem Praktické předvedení a ústní ověření
f Zvolit typ a rozměr duše a pláště odpovídající rozměru ráfku i danému použití a namontovat je podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a montáž odpružených komponentů jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé systémy, komponenty a parametry odpružení jízdních kol Písemné a ústní ověření
b Předvést vyhledávání v manuálech pro nastavení vidlic, tlumičů a odpružených sedlovek Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyměnit těsnění tlumiče ve vzduchové části Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyměnit gufera přední odpružené vidlice se vzduchovým pružením Praktické předvedení a ústní ověření
e Nastavit odpružení jízdního kola podle zadaných parametrů (hmotnost jezdce, charakter provozu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Celková montáž jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat rám a komponenty, zkompletovat a seřídit jízdní kolo trekking včetně vybavení, odpovídající podmínkám vyhlášky 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést montáže jednotlivých komponentů, popsat možné závady, utahovací momenty a způsoby zajištění polohy komponentů a jejich nastavení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést příklady vhodného použití lepidel, maziv a montážních past a jejich použití Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určení závady jízdního kola a navržení způsobu opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat význam a intervaly jednotlivých druhů servisních prohlídek (předprodejní, záruční a pozáruční) Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat pracovní postup a výčet úkonů kompletní servisní prohlídky komponentů jízdního kola Písemné a ústní ověření
c Provést, popsat a zdůvodnit význam dodržení zásad kompatibility při výměně jednotlivých komponentů Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést servisní prohlídku s určením závad Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést údržbu komponentů jízdního kola a charakterizovat význam Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést čištění a mazaní jednotlivých komponentů jízdního kola, charakterizovat použité prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-jizdnich-kol#zdravotni-zpusobilost).

 

Součástí ověřování každé „montážní“ odborné kompetence je hodnocení znalostí potřebného nářadí, nástrojů, přípravků, materiálů a jejich správného použití.

Ověřování jednotlivých odborných kompetencí by mělo být spojeno v navazující činnosti vedoucí k ucelenému montážnímu nebo servisnímu úkonu.

Pro každou odbornou kompetenci bude vždy zvolen odpovídající postup práce a vhodné nářadí, přípravky, měřidla, montážní pasty, lepidla apod.

Při sestavování jednotlivých komponentů v celek musí být dodržena jejich vzájemná kompatibilita, vhodná vzájemná poloha a funkčnost celku.

Pro kritéria se způsobem "písemné a ústní ověření" uchazeč písemně zodpoví zadání a následně zodpoví upřesňující či doplňující otázky autorizované osoby.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je potřeba přihlížet především k bezpečnému provádění a ke kvalitě montážních a servisních úkonů.

 

Pro ověření kritérií odborných kompetencí: Orientace v materiálech jízdních kol; Orientace v typech jízdních kol; Volba a montáž rámu, vidlice a hlavového složení jízdního kola; Volba a montáž řídítek, představce, sedlovky a sedla jízdního kola; Volba a montáž středového složení, klik a pedálů jízdního kola; Volba a montáž převodových systémů jízdního kola; Volba a montáž brzd jízdního kola; Volba a montáž odpružených komponentů jízdního kola; Volba a montáž odpružených komponentů jízdního kola,

předloží autorizovaná osoba zkoušenému konkrétní komponenty a součásti jízdních kol, pro "písemné a ústní ověřování" je možné předložit jejich obrazové předlohy.

 

Uchazeč při zkoušce použije vlastní pracovní oděv, obuv a ochranné pomůcky.

 

Pro ověření kritéria b) u odborné kompetence: Volba a montáž řadicích systémů jízdního kola, předloží autorizovaná osoba:

  1. Dva vzorky kompletního řadicího systému pro horská (krossová) kola v rozsahu 6 - 11 rychlostí, který bude obsahovat: řadicí páky (mohou být v kombinaci s brzdovými) včetně řadicích lanek a bovdenů, přední a zadní měnič (přesmykač a přehazovačku), kliky s trojpřevodníkem, řetěz a kazetu (nebo vícerychlostní volnoběžné kolečko).
  2. Dva vzorky kompletního řadicího systému pro silniční kola v rozsahu 9 - 11 rychlostí, který bude obsahovat: řadicí a brzdové páky včetně lanek a bovdenů, přední a zadní měnič (přesmykač a přehazovačku), kliky s převodníkem, řetěz a kazetu, jeden ze vzorků bude ve verzi s elektronickým řazením.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kastar - Stárek Karel, PaedDr.

PEDALSPORT, s. r. o. - Kuba Petr, Ing.

Přistoupil Jan - OSVČ

Brynda Jaroslav, Mgr.