Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Kuchař studené kuchyně
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Kuchař - číšník (65-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Složitá obsluha hostů 65-008-H 3
Příprava minutek 65-004-H 3
Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H 3
Příprava teplých pokrmů 65-001-H 3

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Gastronomie (65-41-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Manažer stravovacích zařízení 65-039-M 4
Příprava minutek 65-004-H 3
Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H 3
Příprava teplých pokrmů 65-001-H 3
Složitá obsluha hostů 65-008-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Kuchař (65-99-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Příprava minutek 65-004-H 3
Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H 3
Příprava teplých pokrmů 65-001-H 3

Úplnou profesní kvalifikaci Manažer v gastronomickém provozu (65-99-M/04) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Manažer stravovacích zařízení 65-039-M 4
Příprava minutek 65-004-H 3
Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H 3
Příprava teplých pokrmů 65-001-H 3
Složitá obsluha hostů 65-008-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
7.8.2007 1.2.2012 6.8.2007
22.11.2011 10.6.2017 1.11.2011