Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký kovář a zámečník
Platnost standardu: Od 29.4.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Umělecký kovář a zámečník, pasíř (82-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Umělecký kovář 82-003-H 3
Umělecký zámečník 82-004-H 3

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Uměleckořemeslné zpracování kovů (82-51-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Umělecký kovář 82-003-H 3
Umělecký zámečník 82-004-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Umělecký kovář a zámečník (82-99-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Umělecký kovář 82-003-H 3
Umělecký zámečník 82-004-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi